E-CAT-ENERGIE GEVANGEN GEHOUDEN IN KAPITALISTISCH GEDRAG

(Nog altijd: Argus-ogen op de E-Cat)

Door: Kees Deckers

Januari 2014


Bijna 2,5 jaar geleden, in november 2011 schreef ik het artikel: "Argus-ogen op de E-Cat". Hierna zijn nog een aantal artikelen van mij gevolgd over de nieuwe, schonere, veiligere en goedkopere energie die de E-Cat-apparatuur van Andrea Rossi mogelijk lijkt te maken. Daarin bleef ik met argus-ogen kijken, dat wil zeggen "met wantrouwen scherp in de gaten houden", wat er zich rond de ontwikkeling van deze nieuwe energie-technologie en energiebron plaatsvindt. En die argus-ogen zijn dan voornamelijk gericht op het gedrag van de kapitalistisch denkenden, voelenden en daarnaar handelenden, die na de fossiele brandstoffen en de nucleaire energie nu alles met betrekking tot deze vorm van energie in handen proberen te krijgen.

E-Cat-ontwikkelingen en kapitalistisch gedrag
Er wordt hard en steeds meer open gewerkt aan het in handen krijgen van de door Pons en Fleischmann in 1989 opnieuw ontdekte en toen door de meeste wetenschappers opnieuw als onzin in de prullenbak geworpen energie en energiebron, sinds Andrea Rossi enkele jaren geleden openlijk aangaf dat zijn apparaat, de Energy Catalyser, afgekort tot E-Cat, deze energie wel degelijk kon opwekken.


Voorpagina Time, 8 mei 1989: Fusie of Illusie?
Hoe twee onbekende chemici opwinding veroorzaakten - en verontwaardiging - in de wetenschappelijke wereld

Sindsdien struikelen wetenschappers en vooral ook grote (wetenschaps)bedrijven als de N.A.S.A. over elkaar heen om hun achterstand in kennis en kunde in te halen om zo een economische voorsprong te behalen en zelf hun eigen variant te ontwikkelen. Zo wordt buiten de E-Cat-ontwikkelingen om de energievorm L.E.N.R. genoemd, wat staat voor Low Energy Nuclear Reactions (Lage Energie KernReacties), maar ook L.A.N.R, koude kernfusie en meer. Daarnaast zijn productie-, energieleverings- en andere bedrijven al zo'n twee jaar geleden gestart met de voorverkoop van E-Cats, waaronder die voor huishoudens. Weliswaar zonder bindende voorwaarden en zonder betaling vooruit, want het is nog altijd de vraag of dit apparaat überhaupt op de markt komt. Maar deze voorverkoop van een nog niet eens bestaand apparaat geeft consumenten een plaats op de wachtlijsten van de straks E-Cat-verkopende bedrijven, zodat zij als het zover is als één van de eersten een E-Cat voor eigen bedrijf en/of huis mogen aanschaffen. Wat in feite gaande is, is één grote oorlog op alle fronten van ontwikkelen tot produceren tot verkopen tot consumeren van de energie om maar de eerste en daarmee de winnaar te zijn in de bemachtiging van één of meer van de economische voordelen, die een dergelijk apparaat mogelijk gaat bieden. Het hele gebeuren doet enigszins denken aan de wijze waarop banken geld creëren. Iedereen rekent zich rijk met een vooralsnog meer fictief dan feitelijk apparaat om deze energie te leveren. Niemand weet bijvoorbeeld al hoe de E-Cat voor Huishoudens er uit zal zien.

Omdat het hier om een zogenaamd overunity-apparaat gaat (een apparaat dat meer energie produceert dan dat het gebruikt) is de verwachting van de meeste consumenten met dit apparaat hun jaarlijkse energierekening zo drastisch omlaag te kunnen brengen, zonder daarvoor minder energie te hoeven gaan gebruiken, dat ze de kosten ervan in 1,5 tot 2 jaar eruit zullen hebben en vanaf dat moment de helft of minder aan energiekosten te hebben, terwijl ze zelfs meer energie kunnen gaan gebruiken. Sterker nog, de verwachting is dat men als consument tegen betaling energie kan gaan leveren aan de energieleveringsbedrijven. Dat hun buurman, een ander land en een compleet ander continent op Aarde mogelijk pas jaren later de mogelijkheid krijgt deze energie en energiebron te kunnen gebruiken, is onbelangrijk. We leven tenslotte allemaal het liefst volgens de kapitalistische denkwijze en in een dergelijk geregeerde wereldeconomie staat de ik-eerst-mentaliteit bovenaan. Tenslotte zijn alleen de winnaars belangrijk, toch? Wat de verliezers gebeurt is niet van belang. Naar hen kijken we niet.

Vóór Rossi waren andere mensen ook al bezig met het onderzoeken van deze energiebron, maar hoeveel van hen en hun onderzoek waren openlijk bekend bij de 99%? En hoeveel daarvan werden, zoals Pons en Fleischmann, door hun zogenaamde "peers" (gelijken) daarvoor uitgelachen, uitgejouwd en belachelijk gemaakt bij de 99%? En vooral ook hoeveel van hen waren hun bron van inkomsten en zelfs hun leven niet zeker, omdat andere mensen deze mogelijkheid niet onderzocht en uitgewerkt wensten en wensen te zien, omdat het hun portefeuilles weleens wat zou kunnen legen? Alle hier genoemde gedragingen, van uitlachen tot het bedreigen van levens komen voort uit kapitalistische strategieën, uit het meer willen en moeten hebben dan anderen. En als tegen-acties leiden deze gedragingen tot andere kapitalistische strategieën, zoals geheimhouding en het met enorm dikke muren van juridisch vakjargon verdedigen van een vinding, een bezitting enzovoorts. Het is de weg die "Rossi en Co." ook is ingeslagen.

Dat blijkt ondermeer uit het op 8 januari jongstleden op de webplek "E-Cat World" gepostte, korte artikel: "Rossi: E-Cat Theory to be Published (Minus Certain Information) 'Within Several Months'" (Rossi: E-Cat theorie 'binnen enkele maanden' gepubliceerd (minus bepaalde informatie) (http://www.e-catworld.com/2014/01/rossi-to-publish-about-theory-minus-certain-information-within-several-months). Voor de Nederlandse tekst verwijs ik naar de vertaling van Paul Harmans op zijn webplek "Energy Catalyzer Nl" (http://www.e-cat.co.nl/Tekstpagina/E-Cat9Januari2014.htm).

Uit dit artikeltje wordt heel helder dat de huidige ontwikkelingen rond Rossi's E-Cat volledig geregeerd worden door kapitalistisch gedrag. Dit blijkt uit de volgende citaten:

In het verleden heeft hij echter gezegd dat hij op een bepaald moment zijn theorie zal publiceren - en onlangs zei hij dat hij hoopte dat in 2014 te doen.

"Binnen enkele maanden zal ik een publicatie vrijgeven waarin alle zaken die het Intellectuele Eigendom niet zullen schaden, worden behandeld."

Echter, het feit dat bepaalde eigendomsinformatie niet in het verslag zal staan, zal, dat weet ik zeker, een probleem zijn voor velen - concurrenten inbegrepen.

Alle bedrijven willen een concurrentievoordeel houden, het weggeven van de sleutelgeheimen van de E-Cat lijkt hier dus niet aan de orde te zijn.

…de geheimen van de katalysator… Op een bepaald moment zullen ze een commerciële stap moeten maken…

Internetreferentie (11-01-14):
http://www.e-cat.co.nl/Tekstpagina/E-Cat9Januari2014.htm

"(D)ie het Intellectueel Eigendom niet zullen schaden", "eigendomsinformatie", "concurrenten", "concurrentievoordeel", "sleutelgeheimen", "geheimen" en "commerciële stap" zijn alle bewoordingen die kapitalistisch gedrag bevestigen.

In augustus 2013 gaf Rossi aan dat:

De verkoop van de E-Cat voor huishoudens zal beginnen nadat aan de volgende voorwaarden is voldaan:
1. het veiligheidscertificaat is verworven: het certificeringsproces is nog altijd op koers, en een dergelijk certificatie wordt niet toegekend totdat genoeg statistieken beschikbaar zijn van de industriële installaties. Om de veiligheid te certificeren van apparaten, welke niet bediend worden door gecertificeerde operateurs is alles behalve gemakkelijk.
2. de I.P.-bescherming (I.P. = Intellectual Property = Intellectueel Eigendom) moet worden beoordeeld: al de clowns, die beweren dat zij de technologie hebben, zullen in staat zijn hun modellen (en hun onhoudbare theorieën) te vervangen door onze E-Cats, enigszins gewijzigd, en werkelijk met ons kunnen concurreren, wanneer zij in staat zijn om voor een klein bedrag een E-Cat te kopen.
3. om punt 2 te voorkomen moeten we in staat en gereed zijn om miljoenen stuks per maand te maken, om prijzen te hebben die laag genoeg zijn om het vijanden te verbieden te concurreren.
De punten 2 en 3 kunnen alleen vastgesteld worden nadat punt 1 is voltooid, daarom is het voor nu onmogelijk data te geven. Daarom moeten personen die voorafbestellingen hebben gedaan geduldig wachten. Voorafbestellingen zijn niet bindend, zij verzekeren slechts een positie op de wachtlijst voor wanneer de E-Cats voor huishoudens te koop zullen zijn.

Internetreferentie (17-01-14) (Eigen vertaling):
http://www.e-catworld.com/2013/08/rossi-on-domestic-units-and-defkalion

Ook deze opmerkingen van Rossi wijzen op kapitalistisch gedrag. Enkele voorbeelden: De "clowns" van Rossi uit punt 2. (Zij zouden geen clowns hoeven zijn, wanneer er daadwerkelijk samenwerking plaatsvond tussen mensen wereldwijd). De term Intellectueel Eigendom. En met name punt 3. druipt kapitalistisch gedrag. Het bedrijf "Rossi en Co." wil volgens dit punt miljoenen E-Cats voor Huishoudens per maand gaan fabriceren. Op die manier willen ze de prijzen zogenaamd laag houden om te voorkomen dat concurrenten door met nog lagere prijzen te werken ook E-Cats voor Huishoudens kunnen gaan verkopen. Dat is monopoliseren. Dat is kapitaliseren. Waarom niet een fabriek per land de mogelijkheid geven om deze apparaten geheel onafhankelijk (dus ook financieel) van en slechts in samenwerking met "Rossi en Co." te vervaardigen en verkopen? Waarom is een ieder de vijand van "Rossi en Co."? Omdat de E-Cat Rossi's idee is en dus zijn Intellectuele Eigendom, een term gefantaseerd en bedacht door kapitalistisch denkende juristen en wetsmakers. Maar wie zegt dat het daadwerkelijk Rossi's idee en dus Intellectuele Eigendom is om zich mee te verrijken? Waren het niet Pons en Fleischmann, die opnieuw de weg wezen? En hoeveel onbekende uitvinders en wetenschappers zijn voor Rossi al onderuit gehaald door kapitalistische motieven? En, let op, "Rossi en Co." hoopt miljoenen stuks per maand te verkopen tegen een lage prijs. Dat betekent dat zij er zelf desondanks miljarden mee zullen verdienen. Hoe laag ook de kosten, Rossi kan de Bill Gates worden van de E-Cat. En wat gaat hij vervolgens als zogenaamde weldoener doen met al het kapitaal dat hem zogenaamd toekomt?

Kapitalistisch gedrag remt daadwerkelijke vooruitgang af
Het is kapitalistisch gedrag dat een snelle en voor de mensheid positieve vooruitgang hindert en vertraagt. Het heeft er toe geleid dat een ieder die in de theorie en de praktijk van de E-Cat gelooft en er één wenst aan te schaffen nu al 3 jaar wacht en nu, volgens het eerstgenoemde artikeltje, nog een jaar moet wachten: "en onlangs zei hij dat hij hoopte dat in 2014 te doen". Of misschien krijgen ze binnen "enkele maanden" wat meer, maar nog altijd niet alle informatie.

Het is gemakkelijk om nu op basis van dit voortdurend uitstellen te beweren dat dit het bewijs is dat het hier om fraude gaat en Rossi een fraudeur is. Maar intussen zijn er al grote hoeveelheden geld gestopt in de ontwikkeling van de Rossi E-Cat, zijn de licenties om het recht te hebben de E-Cat te mogen verkopen wereldwijd uitverkocht en is er zelfs al een onafhankelijk rapport verschenen dat de werking van het apparaat schijnt te bevestigen. En op 24 januari werd een persbericht gepubliceerd, getiteld "Industrial Heat Has Acquired Andrea Rossi's E-Cat Technology" (Industrial Heat heeft Andrea Rossi's E-Cat-technologie gekocht) waarin staat:

Industrial Heat, LLC kondigt aan dat het de rechten heeft gekocht van Andrea Rossi's Italiaanse low energy nuclear reaction (LENR) technologie, the Energy Catalyzer (E-Cat).

Internetreferentie (27-01-14) (Vertaling Paul Harmans):
http://www.e-cat.co.nl/Tekstpagina/E-Cat26Januari2014.htm

Er zijn dus intussen heel veel mensen die niet alleen stellen dat deze energiebron werkelijk mogelijk is, maar er zijn er ook heel wat die durven te investeren in deze energiebron. De kreten over fraude worden dan ook het luidst geroepen door degenen die "Rossi en Co.”'s werk willen vertragen en onderuithalen, terwijl zij zelf of hun bondgenoten hard werken om hun achterstand in te halen om zelf de eerste te zijn of omdat zij de gevestigde energiebronnen, beter gesteld hun gevestigde geldbronnen, tot het uiterste willen verdedigen.

Kapitalistisch gedrag leidt ook tot de opmerking van Rick Allen in een artikeltje van 25 januari jongstleden met als titel "Dubious Denial of E-Cat Reality" (Dubieuze ontkenning van de E-Cat-realiteit) (internetreferentie (27-01-14): http://www.e-catworld.com/2014/01/dubious-denial-of-e-cat-reality-guest-post):

In een Popular Science artikel dat gisteren werd gepubliceerd met de titel: 'Dubieuze koude kernfusie machine gekocht door een bedrijf in North Carolina' wordt aangehaald dat niet alle chemicaliën die in het apparaat worden gebruikt zijn geopenbaard. … De reden dat de katalysatorstof niet is onthuld is om het intellectuele eigendom te beschermen. Het lijkt of bepaalde lasteraars willen dat Rossi het geheim van zijn technologie weggeeft, gratis en voor niets aan de wereld, maar in werkelijkheid zou niemand in zijn positie zoiets doen.

Internetreferentie (27-01-14) (Vertaling Paul Harmans):
http://www.e-cat.co.nl/Tekstpagina/E-Cat26Januari2014.htm

Opnieuw de term “intellectuele eigendom”. Maar vooral de laatste zin druipt dieptriest kapitalistisch gedrag. Waarom zou een mens een vinding of idee niet gratis en voor niets weggeven aan de mensheid?

Laat het helder zijn, het is van het allergrootste belang zowel de technologie van de E-Cat als de energiebron die het aanboort zeer goed te onderzoeken en testen op veiligheid en vervuiling. Dat zou echter vele malen sneller kunnen door alle onderzoek niet achter de gesloten deuren van slechts één bedrijf te laten plaatsvinden en onder geheimhoudingsleutels en clausules en wat al niet meer aan pathetisch kapitalistisch gedrag, maar wereldwijd het open te delen met andere wetenschappers, technologen en deskundigen. In het artikeltje "Dubious Denial of E-Cat Reality" beweert Rick Allen dat er al vijf verschillende tests zijn gedaan, die bewijzen dat de technologie werkt en dat de energie-productie een feit is. Maar hoe onafhankelijk zijn deze tests, als in het rijtje naast Rossi zelf Focardi en Defkalion worden genoemd, die beide op een bepaald moment samenwerkten met Rossi, en de twee andere tests onder het toeziend oog van "Rossi en Co." zijn uitgevoerd? Tegenstanders van de technologie en energiebron zullen stellen dat dit bewijst dat geen onafhankelijk onderzoek heeft plaatsgevonden. Voorstanders zullen stellen dat dit bewijst dat er wel degelijk onafhankelijk onderzoek heeft plaatsgevonden. En zij zullen als extra argument aangeven dat het niet voor niets is dat Defkalion een eigen variant blijft ontwikkelen. De vraag is wat is echt onafhankelijk onderzoek? Ook dat is onderdeel en lijdend voorwerp van allerlei kapitalistische strategieën.

Redundantie leidt tot vele malen snellere en vooral stabielere vooruitgang
Ter overdenking: Wat als dat ene bedrijf "Rossi en Co." morgen door een natuurramp volledig wordt verwoest? Of, wat als het door een menselijke fout of misdaad volledig in de as wordt gelegd? Hoeveel belangrijke informatie is dan met één veeg verloren gegaan? En hoeveel tijd zal het kosten, die informatie opnieuw te vinden? Hier komt het belang van redundantie naar voren.

Redundantie betekent in positieve zin “overvloed” en in negatieve zin “overmaat”, “overtolligheid”, “het meer dan benodigd voorkomen van iets”. Kapitalisten haten de betekenis in positieve zin, zolang het niet gaat om de toenemende redundantie van hun eigen kapitaal, in de vorm van geld en bezittingen.


Cornucopia oftewel de Hoorn des Overvloeds

Kapitalisten misbruiken de betekenis in negatieve zin. Zij hebben liever alles in één hand, de hunne, dan in vele handen. Ook al maken juist vele handen licht werk. Ze werken het liefst met zo weinig mogelijk werknemers, die ze het liefst zo weinig mogelijk hoeven uitbetalen en voor wie ze het liefst zo weinig mogelijk verantwoordelijk hoeven zijn. De Engelse taal kent dan ook als vertaling voor: Worden ontslagen, de frase: To be made redundant. In de betekenis van overtollig gemaakt worden! Elke computergebruiker weet echter uit eigen ervaring hoe belangrijk redundantie is voor zijn persoonlijk foto's video's en andere bestanden. De term die hierbij gebruikt wordt is backup (reservekopie). Elke computergebruiker, die niet regelmatig backups maakt van zijn persoonlijke bestanden, weet hoe verwoestend niet-redundant-werken kan zijn. De backup aan potentiële werknemers voor werkgevers wordt zo al sinds jaar en dag kunstmatig gehandhaafd in de vorm van een verzamelbak aan mensen zonder betaald werk. En als er weer eens een oorlog gevoerd moet worden, kunnen alle vrouwen en jonge mensen opeens ook betaald werk krijgen, zij het tegen lagere lonen.

Redundantie in onderzoek naar en uitvoering van nieuwe ontwikkelingen kan leiden tot vele malen snellere vooruitgang van de mogelijkheden van de mensheid. Sterker nog, wetenschappers en de wetenschappelijke wereld gebruiken redundantie in principe altijd om te bewijzen dat iets daadwerkelijk bestaat en werkt. Het is onderdeel van de wetenschappelijke methode, waarin een bewijs meer zeker wordt, naarmate meer onafhankelijke testen worden uitgevoerd, die tot dezelfde resultaten leiden.

Het is waar "Rossi en Co." zelf ook mee bezig zijn, het opnieuw en opnieuw testen van de HOT Cat:

1. "Als we teveel energie aan de reactor geven stijgt de temperatuur boven de beheersbaarheid-limieten en explodeert de reactor . . . Nu hebben we een Muis met een COP boven 1 en een Cat met een COP met nul energieconsumptie. Als de Muis de Cat teveel opwindt, wordt de Cat wild en explodeert. We moeten het niet riskeren dit niveau te bereiken. We hebben nu honderden reactors zien exploderen, op deze wijze."

Internetreferentie (17-01-14) (Eigen vertaling):
http://www.e-catworld.com/2013/12/rossi-provides-more-explosive-e-cat-information

Maar "Rossi en Co." weigeren tot nu toe hun technologie op meerdere plekken in de wereld door meerdere onafhankelijke onderzoekers onafhankelijk te laten testen. En dat is een gevolg van puur kapitalistisch gedrag. Kapitalistisch-denkenden hebben van meet af aan de redundantie die zij niet willen en wensen uitgebannen op alle terreinen van wetenschap, productie en consumptie, zodat er slechts enkelen zijn, die er daadwerkelijk beter van worden. Zij gebruiken de betekenis "het meer dan benodigd voorkomen van iets" van redundantie als excuus om alles en iedereen op te ruimen, die in de weg staat naar het grote kapitaal en de macht van de oligarchie en het monopolie. Een extreem voorbeeld is het multinationaal koloniserende, biotechnologische bedrijf Monsanto, dat producten voor de landbouw produceert. Het probeert onder andere allerlei niet-door-mensen-gemaakte plantezaden te vervangen door haar eigen door-mensen-gemaakte plantezaad, daarmee de biodiversiteit, ergo de redundantie van zaadsoorten onderuit halend ten faveure van hun winnaar, het door-mensen-genetisch-gemanipuleerde plantezaad. Ze probeert deze "winnaar" ook wereldwijd verplicht te laten gebruiken door alle landbouwers. Kapitalisch gedrag heeft zo ook bijna alle energiebronnen gekidnapt en houdt ze gevangen in de handen van slechts enkelen, de kapitaal-extremisten, de 1%. Zelfs de persoonlijke en eigen energie van elke individuele mens proberen zij volledig in hun greep en macht te krijgen, door meer en meer te be-palen en te be-perken hoe de 99% hun eigen menselijke energie wèl en niet mogen en moeten gebruiken, en waaraan wèl en waaraan niet. Zo wordt het momenteel steeds meer verboden om geld en voedsel, dat wil zeggen energie, te geven aan dakloze mensen in het zogenaamde "Land van de Vrijen" Noord-Amerika:

Wat zou jij doen als een politieagent jou dreigde te arresteren, omdat je een sneetje brood probeert te delen met een wanhopig hongerende, dakloze vrouw, die dat echt nodig heeft? Een dergelijk denkbeeld klinkt absoluut bizar, maar dit gebeurt daadwerkelijk in grote steden in de gehele Verenigde Staten. Meer dan 50 grote V.S.-steden hebben in de laatste jaren "anti-kampeer" of anti-voedsel delen" wetten geadopteerd, en in veel van deze steden handhaaft de politie deze wetten strikt. Soms lijkt het doel te zijn om dakloze mensen zover te krijgen dat ze weggaan. Schijnbaar geloven de harteloze politici, die deze wetten doorvoeren, dat als de daklozen geen gratis eten meer kunnen krijgen en als ze steeds weer in de gevangenis gegooid worden voor "illegaal kamperen", dat zij uiteindelijk zullen besluiten ergens anders heen te gaan, waar zij niet zoveel worden lastig gevallen.

Internetreferentie (20-01-14) (Eigen vertaling):
http://www.getholistichealth.com/37986/it-is-illegal-to-feed-the-homeless-in-cities-all-over-the-united-states

En Peter Brabeck, de vroegere algemeen directeur van Nestlé, stelde in 2013 dat water geen mensenrecht is:

Nestlé: "Water is geen mensenrecht"
Examiner | 23 april 2013

De voorzitter van de raad bestuur van Nestlé, Peter Brabeck, verklaarde onlangs dat water geen fundamenteel recht is voor mensen. Water heeft waarde, dus verbindt Nestlé er een prijs aan. Voor mensen die geen toegang hebben tot schoon drinkwater heeft Nestlé (ruim 9 miljard euro nettowinst in 2012) wel een oplossing, aldus Brabeck.

Water kan het beste geprivatiseerd worden en door bedrijven beheerd, vindt Brabeck. In de Europese Unie bestaan plannen om waterbedrijven te privatiseren. In Duitsland zijn de eerste stappen al gezet om drinkwater door commerciële bedrijven te laten leveren in plaats van door overheidsorganisaties.

Internetreferentie (20-01-14) (Eigen vertaling):
http://www.360magazine.nl/politiek/2472/nestle-water-is-geen-mensenrecht#.UXanK4Ii3vg

De E-Cat-technologie is deze weg ook opgegaan vanaf het moment dat Rossi zichzelf verkocht heeft aan een Noord-Amerikaans bedrijf, waarvan tot nu toe weinig tot niets bekend is en die zich meer bezighoudt met het werken aan de HOT Cat dan aan de E-Cat voor Huishoudens. Waarom niet omgekeerd eerst de E-Cat voor Huishoudens volledig uitwerken, de veiligheid ervan uitwerken, de veiligheidscertificaten daarvan regelen en deze apparaten op de markt brengen en pas daarna de Hot Cat en de industriële 1 MegaWatt E-Cat? Omdat met miljoenen huishoudelijke E-Cats in elk land van de wereld miljoenen mensen te vrij zouden raken van de alles-onderdrukkende, kapitalistische economieën van de 1%.

Zoals gezegd: Vele handen maken licht werk. En: Vele ogen zien meer, dat wil zeggen dat wanneer slechts één persoon of bedrijf zich over deze tests buigt, zij eerder iets over het hoofd zullen zien, dan wanneer meerdere personen of bedrijven dit doen.

Het is kapitalistisch gedrag dat er toe leidt dat deze en andere redundantie op grote schaal actief wordt afgeremd, tegengehouden en zelfs stopgezet. Alles draait bij kapitalistisch gedrag om concurrentie en competitie, om winnaars en verliezers. En om de "there can be only one"-mentaliteit ("er kan er maar één zijn"-mentaliteit), die de slachtpartijen in de Highlander-films domineert. Vraag je eens af wat nu eigenlijk het nut is om als enige over te blijven en dat voor altijd.

En we blijven de geschiedenis herhalen
Het gaat kapitalistisch-denkenden niet om gelijkwaardig samen werken van mensen op wereldwijde schaal. Het gaat hen niet om gelijkwaardig en samen zoeken naar rechtvaardige en voor alle mensen en de Aarde gelijkwaardige en gezonde mogelijkheden en oplossingen. Het gaat hen om de "alle mensen zijn gelijkwaardig, maar sommige mensen zijn meer gelijkwaardig dan anderen"-mentaliteit van het kapitalisme. Het leidt tot geheimhouding, tot het met veel juridisch en wettelijk jargon en koeterwaals vastleggen en verdedigen van patenten, auteurs- en intellectuele eigendomsrechten enzovoorts om te voorkomen dat de ene mens er vandoor gaat met het idee van een ander. Het leidt tot contracten voor werknemers, waarin geheimhoudingclausules en concurrentiebedingen worden opgenomen (het beding waarbij de medewerker beperkt wordt in zijn vrijheid om na het einde van de arbeidsovereenkomst op een bepaalde wijze werkzaam te worden bij andere werkgevers of als zelfstandige). Het leidt tot bedrijfsspionage, tot het belachelijk maken van de ene mens die iets heeft ontdekt en ontwikkeld en dat net even eerder openbaar maakt, om te voorkomen dat die er geld mee verdient. Om vervolgens zelf met dezelfde ontdekking of ontwikkeling te komen, maar dan onder een andere naam. Het leidt tot het kleinzielig tegenhouden dat het ene land dat een product goedkoper kan maken en leveren dit mag aanbieden en verkopen in een ander land. Het leidt tot het zich vestigen in alle landen van bedrijven als multinationaal koloniserende en bloedzuigende slavenmeesters voor het nog goedkoper maken van producten, ongeacht de kosten voor de mensen van die landen, en zogenaamd ten voordele van mensen in andere landen.

Al vele malen is bewezen dat de kapitalistische economie en gedragswijze voor de mensheid altijd opnieuw tot verwoestende gevolgen leidt. Vooral de laatste vijf jaar zijn er naast oorlogen opnieuw wereldwijd zware catastrofes veroorzaakt door dit kapitalistische gedrag. Denk aan de B.P.-affaire in de Golf van Mexico, de kernreactorramp in Fukushima en de enorme, op wereldwijde schaal gepleegde fraudes en diefstallen door de grote, multinationaal koloniserende banken. En zoals in het verleden en in elke oorlog, worden op dit moment, om de huidige gevolgen van deze rampen recht te trekken, opnieuw meer en meer mensen als wegwerpartikelen gebruikt. Maar ook zonder deze rampen worden miljarden mensen beschouwd als goedkope wegwerpartikelen. Een voorbeeld hiervan blijkt uit het gedrag van de multinationaal koloniserende kledingindustrie:

Gemaakt in Bangladesh - De Terreur van Kapitalisme
door VIJAY PRASHAD
CounterPunch
Weekend Editie 26-28 april, 2013

Op woensdag 24 april, een dag nadat Bangladese autoriteiten de eigenaars gevraagd hadden hun kledingfabriek, die bijna drieduizend werkers werk verschafte, te evacueren stortte het gebouw in. Het gebouw, Rana Plaza, gesitueerd in de Dhaka voorstad van Savar, produceerde kleding voor de handelsketen, die zich uitstrekt van de katoenvelden van Zuid-Azië via de Bangladese machines en werkers tot de winkels in de Atlantische wereld. Beroemde kledingmerken werden hier genaaid, zowel als kleding, die hangt aan de satanische schappen van Wal-Mart. Reddingswerkers waren in staat tweeduizend mensen te redden op het moment van dit schrijven, met de bevestiging dat er meer dan driehonderd dood zijn. De getallen voor de laatsten zijn gedoemd te stijgen. Het is de moeite waard op te merken dat het dodentol van de Triangle Shirtwaist Factory-brand in New York City van 1911 honderdzesenveertig bedroeg. Het dodentol is hier al twee keer zoveel. Dit "ongeluk" komt vijf maanden na de Tazreen kledingfabriek-brand, die tenminste honderdentwaalf werkers het leven kostte (24 november 24, 2012).


In het puin van Rana Plaza. Foto door Taslima Akhter

… Zij die stierven in het Rana gebouw zijn niet alleen slachtoffers van de misdaad van de onderaannemers, maar ook van de éénentwintigste eeuwse globalisatie.

Internetreferentie (17-01-13) (Eigen vertaling):
http://www.counterpunch.org/2013/04/26/the-terror-of-capitalism


Shop until they drop? (Winkelen tot zij neervallen?)
…Al met al is er een lange lijst van onfortuinlijke "ongelukken". In 2005 stortte een fabriek in elkaar in Savar, 75 doden. In februari 2006 een andere in Dhaka, 18 doden. In juni 2010 wederom één in Dhaka, 25 doden.

Dit zijn de fabrieken die het gevolg zijn van de globalisatie van de 21ste eeuw. Slecht gebouwde onderkomens voor een productieproces dat gericht is op lange werkdagen, inferieure machines en arbeiders die tegen de klok moeten racen om alles op tijd klaar te krijgen. Het zijn situaties zoals die bij ons voorkwamen aan het eind van de negentiende en begin twintigste eeuw, toen Karl Marx schreef over de erbarmelijke fabriekstoestanden in Engeland.

"Het kapitaal overstemt niet alleen de moraal, maar zelfs de maximale fysieke capaciteiten van een werkdag. Er blijft geen tijd over om te groeien, te ontwikkelen en voor gezond onderhoud van het lichaam. Het steelt de tijd die nodig is voor de consumptie van frisse lucht en zonlicht. Het enige dat telt is hoeveel maximum arbeidskracht er behaald kan worden in een werkdag. En net zoals dat gebeurt bij een hebberige boer die teveel produceert op zijn land waardoor de vruchtbaarheid ervan sterk vermindert, zo wordt het leven van een arbeider sterk verkort".

… De grote kledingfabrikanten hadden geen trek om te investeren in fabrieken, ze gingen liever naar onderaannemers die hen lage productieprijzen aanboden. Om dit waar te kunnen maken werden zij gedwongen hun fabrieken te leiden als gevangenissen of werkkampen. Door gebruik te maken van dergelijke constructies werden de opdrachtgevers gevrijwaard van enige verantwoordelijkheid en genoten ze de voordelen van goedkope werkkrachten zonder dat hun geweten werd bezwaard met het zweet en bloed van de arbeiders. Maar, het gaat verder. Want deze zelfde constructies stellen de Westerse consumenten in staat om, vaak op krediet, deze producten goedkoop te kopen zonder dat ze zich drukmaken over hoe het tot stand is gekomen.

Internetreferentie (17-01-13):
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=4819:shop-until-they-drop&catid=10:buitenland&Itemid=23

Twee opmerkingen: Ten eerste, deze ongelukken en omstandigheden zijn duidelijk niét de gevolgen "van de globalisatie van de 21ste eeuw" zoals beide artikelen stellen. Het is merkwaardig dat beide voorbeelden aanhalen van honderd jaar geleden en toch de globalisatie de schuld geven. Uit de voorbeelden wordt echter wèl duidelijk dat de ongelukken de gevolgen zijn van kapitalistisch gedrag. En in die zin de gevolgen van een bepaald soort globalisatie, namelijk een op kapitalistisch gedrag gebaseerde globalisatie. Er is niets mis met globalisering, maar met de wijze waarop we willen globaliseren. Uit de aangehaalde opmerking van Karl Marx over de erbarmelijke fabriekstoestanden die "voorkwamen aan het eind van de negentiende en begin twintigste eeuw" blijkt dat we de geschiedenis alleen maar herhalen, omdat we blijven volharden in en vasthouden aan kapitalistisch gedrag. Denk ook maar eens aan de al in 1602 opgerichte Vereenigde Oostindische Compagnie en de enkele tientallen jaren later, in 1621 gestichte West-Indische Compagnie. Die volharding in dat gedrag geeft kapitaal-extremisten de kans om dit gedrag te misbruiken om op globaal niveau de macht in handen te krijgen.


V.O.C. en W.I.C. volgens Wikipedia en Google

Ten tweede, een ieder met ogen in zijn hoofd ziet dat niet alleen in de zogenaamd onderontwikkelde en ontwikkelingslanden erbarmelijke toestanden zich herhalen, maar dat ze zich in een steeds sneller tempo ook in de westerse wereld weer gaan voordoen. De webplek Niburu doet met de zin: "Het zijn situaties zoals die bij ons voorkwamen aan het eind van de negentiende en begin twintigste eeuw" het voorkomen alsof het hedentendage in de westerse wereld en in Nederland niet meer gebeurt. Maar niets is minder waar. In grote winkelketens en andere bedrijven in Nederland worden bijvoorbeeld allerlei baantjes door steeds jongere mensen gedaan tot 14-jarigen aan toe, terwijl heel veel oudere werknemers banen hebben van ten hoogste 12 uur per week. Voor de rest van de week zijn ze niet nuttig (lees te duur) voor deze winkelketens en andere bedrijven. En een voorbeeld uit het zogenaamd ontwikkelde land Japan toont overduidelijk aan hoe mensen ook hier tot wegwerpartikelen worden gemaakt om de door puur kapitalistische motieven veroorzaakte rampen op te lossen:

Speciaal Rapport: Japan's daklozen gerecruteerd voor schandelijke Fukushima-schoonmaak
Door Mari Saito en Antoni Slodkowski

SENDAI, Japan, maandag 30 December, 2013 4:22am EST - (Reuters)

In de oktober zaak werden dakloze mannen bijeengedreven bij het treinstation van Sendai door Sasa, en vervolgens aan het werk gezet om radioactieve grond en puin te ruimen in Fukushima Stad voor minder dan het minimumloon, volgens de politie en verklaringen van de betrokkenen. De mannen rapporteerden via een keten van drie andere bedrijven, opwaarts aan Obayashi, Japan's één na grootste bouwbedrijf.

Obayashi, dat één van meer dan 20 grote aannemers is van door de overheid gefinancierde stralingsopruimingsprojecten, is niet beschuldigd van enige overtreding. Maar de stortvloed van arrestaties heeft aangetoond dat leden van Japan's drie grootste criminele syndicaten - Yamaguchi-gumi, Sumiyoshi-kai en Inagawa-kai - zwarte markt-recruteringsagentschappen hadden opgezet onder Obayashi.

Internetreferentie (17-01-13) (Eigen vertaling):
http://www.reuters.com/article/2013/12/30/us-fukushima-workers-idUSBRE9BT00520131230

Kortom, kapitalistisch gedrag leidt slechts tot één feit: Oorlog tussen mensen op alle terreinen en op alle niveau's. Oorlog tussen mensen op individueel, regionaal, nationaal, internationaal en wereldniveau over wie iets mag hebben en verkopen en wie niet. En in die oorlog is alles geoorloofd.

Als zij hiervan iets zouden hebben geleerd, zouden "Rossi en Co." misschien open geweest zijn naar 100% van de mensheid met hun nieuwe bron van energie en de apparatuur om dat aan te boren. Dat zou betekent hebben dat thans vele andere mensen in staat zouden zijn om te werken aan de vooruitgang van de HOT Cat, de industriële 1 MegaWatt E-Cat en vooral ook de E-Cat voor Huishoudens.

E-Cat-energie, Ja! Maar dan s.v.p. eens zonder kapitalistisch gedrag
Ik geloof in de E-Cat-energie, of L.E.N.R., of wat voor naam er ook aan wordt gegeven. Ja! Maar kan het s.v.p. nu eens beschikbaar komen zonder kapitalistisch gedrag? Kan het nu eens energie zijn door mensen, voor mensen, zonder winstbejag? Dat zou een daadwerkelijke stap voorwaarts betekenen voor de mensheid.

Zolang als kapitalistisch gedrag het enige gedrag is dat wij als mensheid willen toepassen om vooruit te komen, zal het nog lange tijd duren voor de E-Cat-energie daadwerkelijk op wereldwijde schaal kan worden gedistribueerd. En het zal nog veel langer duren voordat deze energie op een gelijkwaardige manier verdeeld wordt over alle mensen op Aarde. Als dat ooit zal gebeuren. Waarom? Omdat de ontwikkeling van deze nieuwe energiebron al lang gevangen gehouden wordt in de handen van een kleine kliek mensen, die intussen allerlei strategieën uitdenken en zaken alvast vastleggen om er zelf zo rijk mogelijk van te worden.

Het gevangenhouden (= in zijn macht en geheim houden) van een techniek, een methode, een energiebron of wat dan ook uit kapitaalzucht is het hinderen van de daadwerkelijke vooruitgang van de mensheid. En als deze energiebron uiteindelijk op de markt komt zullen het opnieuw de rijken zijn, die zullen profiteren, terwijl de armen opnieuw als productie- en consumptie-slaven en als wegwerpartikelen gebonden zullen worden aan deze vorm van energie en de zogenaamd hoge kosten ervan. Intussen blijft het gebruik van vervuilende fossiele brandstoffen nog altijd doorgaan, evenals het gebruik van de stralingsgevaarlijke kernenergie. Het zijn de 99% die hier voor betalen met hun schamele loon en zelfs hun leven, terwijl de 1% geen één cent er aan mee betaalt. Sterker nog, zij verdienen zelfs dik aan de problemen van vervuiling en rampen veroorzaakt door deze vormen van energie. Geld, dat zij ondermeer weer gebruiken om de volgende energiebron, de E-Cat, in hun macht te krijgen. Dat is de weg die de E-Cat en de E-Cat-energie momenteel volgt. Want dat is wat de meeste mensen "normaal" gedrag vinden. En het siert ze niet.


De websites van Kees Deckers
http://worldwidebeingfreewebsite.com/index.htm
http://www.xs4all.nl/~deckers0


  Share


TERUG NAAR PAGINA ARTIKELEN