DE POT MET L.E.K.R.-STROOP

(Een verhaal van 3 partijen over L.E.N.R.)

Door: Kees Deckers

Januari 2012


De ontwikkelingen rond Andrea Rossi’s E-Cat-technologie, Defkalion’s Hyperion, Koude Kernfusie en L.E.N.R. (Low Energy Nuclear Reactions), of op zijn Nederlands L.E.K.R. (Lage Energie Kern-Reacties) gaan steeds sneller. Zo heeft C.E.R.N. kortgeleden Francesco Celani uitgenodigd om met hen te komen praten over L.E.N.R. Waarom? In ieder geval vanwege dit feit:

Jan. 12, 2012: Francesco Celani geeft een dia-presentatie op de World Sustainable Energy Conference 2012 (Wereldconferentie voor Duurzame Energie 2012). Dia’s 2-13 zijn van David Nagel, die deze zelfde dia’s al jarenlang heeft gepresenteerd. Dia’s 14 en 15 zijn van NASA. Dia’s 16-22, echter, een tabel van claims van surplus hitte, lijken een originele compilatie te zijn door

Celani. Internetreferentie (18-01-12) (Eigen vertaling):
http://blog.newenergytimes.com/2012/01/16/high-energy-meets-low-energy-a-first-at-cern

Bovenstaande geeft al aan welke vliegen er zo al rond de stroop van L.E.K.R. hangen!

Op dia 23 van deze presentatie staat:

Het is onder andere jammer dat uitstekende experimenten, zoals die uitgevoerd door de NASA, niet onmiddellijk publiek gemaakt zijn (nadruk toegevoegd), maar na 15 jaar: de realiteit van LENR is opnieuw bevestigd, zelfs in een gas-achtige omgeving (D2) bij hoge temperatuur (350°C), slechts 9 maanden na het eerste F&P rapport!
De herbevestiging van het experiment van de NASA uit 1989 werd uitgevoerd in December 2009, om misschien op de dezelfde manier te worden verborgen... maar gelukkig werd het, bij toeval, in augustus 2011 gevonden! (nadruk toegevoegd).

Internetreferentie (18-01-12 Eigen vertaling):
http://newenergytimes.com/v2/news/2012/2012Celani-WSEC.pdf

Een dia-presentatie op een Wereldconferentie, waarin gewag gemaakt wordt van “uitstekende experimenten”, die vervolgens verborgen gehouden worden! Meer dan 20 jaar! Waarom worden “uitstekende experimenten” van de N.A.S.A. en herbevestigingen daarvan verborgen gehouden? En door wie? Door de N.A.S.A. zelf, of door een andere autoriteit? Opvallend genoeg is het op dia’s 14 en 15 genoemde onderzoek door de N.A.S.A., niet hetzelfde onderzoek als het onderzoek dat in de rest van dit artikel de hoofdrol speelt. Het bewijst echter wel dat de N.A.S.A. op meerdere wijzen bezig is om L.E.K.R. te bewijzen en om L.E.K.R. voor zichzelf te claimen.

“Koude kernfusie toch geen koude kermis?”
Zo verscheen kortgeleden op YouTube een video met Joseph Zawodny, een medewerker van de N.A.S.A. en senior onderzoekswetenschapper, die blijkbaar weer een ander onderzoek doet met betrekking tot L.E.N.R. bij de N.A.S.A. Het daarin gegeven beeld is vrijwel identiek aan het beeld dat Andrea Rossi en Defkalion geven over op handen zijnde thuiseenheden, die niet alleen schonere en veiligere energie leveren, maar ook zo goedkoop kunnen zijn, dat onze jaarlijkse energiekosten met misschien wel 80% omlaag kunnen gaan.

Dat leidde op 16 januari jongstleden tot een artikel op de webplek van Trouw.nl door Vincent Dekker, getiteld: “Koude kernfusie toch geen koude kermis?”. Vincent Dekker, zocht verder naar informatie over deze video van de N.A.S.A. Hij ontdekte dat Zawodny een eigen weblog heeft, waar de laatste een nogal ander verhaal etaleert, volgens het artikel van Dekker op Trouw.nl:

Recent lijkt er echter een echte bevestiging van Rossi's gelijk te zijn gekomen. Bij de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie Nasa komt onderzoeker Joseph Zawodny met iets dat er veel op lijkt, zie hier (http://technologygateway.nasa.gov/media/CC/lenr/lenr.html). Hij spreekt over een schone vorm van nucleaire energie zonder akelig afval. Zawodny komt ook met een systeem dat nikkel gebruikt, net als Rossi's E-Cat, en ook deze Nasa-onderzoeker heeft het over een thuiscentrale waarmee je stroom opwekt en waarvan de restwarmte gebruikt kan worden voor warm water en ruimteverwarming. Dus: Zelfs de Nasa bevestigt nu Rossi!

Jammer, maar: nee. Zawodny heeft een eigen blog en daar gaat hij in op alle commotie over zijn video en de E-Cat. Kort en bondig samengevat: ja, Zawodny denkt dat er iets mogelijk is dat op de koude kernfusie van Rossi lijkt, en: nee, dat heeft nog nergens tot een bewezen systeem geleid. Onafhankelijke, wetenschappelijke controle van zo'n soort e-cat is Zawodny nog niet tegengekomen. En hij verwacht het ook niet op korte termijn.

Internetreferentie (17-01-12):
http://www.trouw.nl/tr/nl/5151/Vincent-wil-zon/article/detail/3124060/2012/01/16/Koude-kernfusie-toch-geen-koude-kermis.dhtml

Partij 3
Nu is Vincent Dekker, ik noem hem Partij 3, op zijn manier driftig bezig om goedkopere, schonere en veiligere energie op te wekken met zonnepanelen. En ook zijn buurman. Hij heeft bij Trouw.nl zijn eigen weblog: “Dossier: Vincent wil zon” (internetreferentie (19-01-12): http://www.trouw.nl/tr/nl/5151/Vincent-wil-zon/index.dhtml). Hij vertelt daar onder andere over zijn eigen aanschaf van zonnepanelen en wat hem dat wel oplevert en wat niet. Prachtig streven. Maar ook Vincent weet verrekte goed, dat in feite alleen weer de mensen met het meeste geld en met eigen woningen, daadwerkelijk baat kunnen hebben van zonnepanelen (voor zover ze van allerlei schoonheidscommissies van gemeenten dergelijke ontsierende panelen op hun dak mogen plaatsen). Iemand die in een huurwoning woont of in een flatgebouw van 2- of meer hoog, kan moeilijk tot niet ook zomaar even zonnepanelen op haar dak plaatsen. Een apparaat als de E-Cat zou dat probleem volkomen oplossen en de ontsierende zonnepanelen onnodig maken. Vervelend als je daar je bedrijf, je geld en dergelijke in hebt gestoken. Maar wel een stuk eerlijker en terechter voor alle mensen op deze Aarde.

Partij 2
Ik ben zelf ook eens gaan kijken op het weblog van Zawodny, en vond als eerste dit:

Eerst de aansprakelijkheidsafwijzingen: Hoewel ik voor NASA werk, spreek ik niet voor hen. Zij benutten mij voor mijn professionele bekwaamheden en nu en dan voor mijn persoonlijke mening. Niets dat ik zeg, moet ooit opgevat worden als iets anders dan mijn persoonlijke mening. Als een NASA-medewerker mag ik en word ik vaak aangemoedigd om te zeggen wat ik denk. Dit en de bijzondere mensen, met wie ik dagelijks mag werken, is wat NASA groot maakt en een geweldige plek om te werken.

Internetreferentie (17-01-12) (Eigen vertaling):
http://joe.zawodny.com/index.php/topics/future/energy

Mijn eerste opmerking. Lekker gemakkelijk toch maar, die aansprakelijkheidsafwijzingen of disclaimers, waar iedereen zich tegenwoordig achter kan verschuilen. Kun je stoken en beweren wat je wilt en ben je toch juridisch gezien nooit schuldig aan de gevolgen. Maar, waarom is er geen aansprakelijkheidsafwijzing in het videootje van de N.A.S.A.? Vergeten? Of niet nodig?

Mijn tweede opmerking. Heeft U wel eens voor een bedrijf gewerkt? In de contracten die U als werknemer met de meeste van deze bedrijven afsluit, staat tegenwoordig standaard de clausule, dat wat U tijdens Uw werk bedenkt voor Uw werk het gedachtengoed is en blijft van het bedrijf. Het is dus niet Uw eigen gedachtengoed. Als dat bij de N.A.S.A. ook geldt, dan is alles wat Zawodny zegt terwijl hij werkt voor de N.A.S.A. niet zijn gedachtengoed, maar het gedachtengoed van de N.A.S.A. Of geldt dat niet bij de N.A.S.A.? Als het wel geldt, is het natuurlijk geen wonder dat: “Als een NASA-medewerker mag ik en word ik vaak aangemoedigd om te zeggen wat ik denk.” Want tenslotte wordt het dan direct het gedachtengoed van de N.A.S.A. zelf. En dan mag je als werknemer blij zijn, dat je goed betaald wordt voor hetgeen je zegt. Trouwens, een ieder die veel films kijkt op D.V.D.’s, weet dat ook daarop als disclaimer vaak wordt aangegeven dat interviews en uitspraken van acteurs en filmmakers niet per se de mening weergeven van de filmmaatschappij zelf. Waarom mist dat dan in het videootje van de N.A.S.A.?

Spreekt Zawodny niet voor de N.A.S.A., dan kan zijn videopraatje, mijns insziens, niet beginnen met het volgende beeld:

Heel prominent staat het N.A.S.A.-Logo in beeld. Joseph Zawodny wordt ook heel duidelijk als Senior Onderzoekswetenschapper gepresenteerd, van het N.A.S.A. Langley Onderzoekscentrum:

Wat begrijp ik, als geïnteresseerde buitenstaander, nu uit een dergelijk de wereld ingestuurde videoboodschap? Dat Joseph Zawodny namens N.A.S.A. spreekt en een verhaal naar buiten brengt over mogelijk op handen zijnde revolutionaire ontwikkelingen in de energie-behoefte voor mensen over de gehele wereld. Maar Zawodny beweert nu, dat hij af en toe door de N.A.S.A. wordt gebruikt om zijn mening te geven, hij wordt daar zelfs door hen toe aangemoedigd. Blijkbaar ook in deze videoboodschap.

Op zijn webplek: “Joe Zawodny - Observations” zegt Joseph of Joe Zawodny over de video het volgende:

Er zijn veel pogingen gedaan om de publicatie van deze video te verdraaien naar een ondersteuning van LENR door Nasa of als bewijs dat Rossi’s e-cat daadwerkelijk functioneert. Veel buitengewone beweringen zijn gedaan in 2010. In mijn wetenschappelijke opinie, vereisen buitengewone beweringen buitengewoon bewijs. Ik vind een duidelijke afwezigheid van de laatste. Dus laat me hier heel duidelijk zijn. Hoewel ik persoonlijk voldoende gedemonstreerd vind dat LENR-effecten verder onderzoek rechtvaardigen, blijf ik sceptisch. Verder ben ik mij onbewust van heldere en overtuigende demonstraties van enig levensvatbaar, commercieel apparaat, dat bruikbare hoeveelheden van netto energie produceert.

Internetreferentie (17-01-12) (Eigen vertaling):
http://joe.zawodny.com/index.php/topics/future/energy

Opmerking. Hoe komt het dat Joseph Zawodny op zijn eigen webplek veel voorzichtiger is, en zelfs sceptisch, terwijl hij in een video van de N.A.S.A. de indruk wekt dat hij volledig achter L.E.N.R. of iets gelijkwaardigs staat? Waarom geeft hij daarin niet tenminste zelf mondeling een disclaimer? Bijvoorbeeld in de vorm van een opmerking dat dit alles nog compleet controversieel is en verre van toekomstmuziek. De laatste zin van bovenstaand citaat is nietszeggend. Zo ben ik mij onbewust van “heldere en overtuigende demonstraties” van het bestaan van donkere energie, snaartjes en zelfs van het feit dat leven kan ontstaan uit niet-leven. Daar heeft de wetenschap tot nu toe ook geen enkel bewijs van. En met betrekking tot het laatste: Moet ik dan wachten met leven totdat de wetenschap heeft bewezen dat ik inderdaad leef?

Vervolgens praat Joseph Zawodny als de pure, “getrainde wetenschapper”:

Dus hoe ziet buitengewoon bewijs eruit? Als een getrainde wetenschapper, zijn mij de historische standaarden aangeleerd voor het accepteren van experimentele resultaten of theorieën. Experimenten en theorieën gaan hand in hand, in wat bekend staat als de wetenschappelijke methode. Beide moeten onafhankelijk getest worden, herhaald, of geverifieerd. Minimaal moeten experimentele resultaten herhaald worden door een objectieve en onafhankelijke partij. De aard van de test of herhaling moet voldoen aan de geest van het originele experiment, maar dient onder het volledige ontwerp, uitvoering en contrôle van de onafhankelijke tester te staan. Dus als beweert wordt dat een apparaat in staat is een surplus aan hitte te produceren door de aard van zijn werking (dat wil zeggen, het verbruik van brandstof door een nucleair proces), moet het goed worden bediend. De wijze waarop het input-vermogen en out-put-vermogen worden gemeten moet worden overgelaten aan de onafhankelijke tester. Dit is de standaard wetenschappelijke praktijk. Wat dit naar het volgende niveau zou brengen (buitengewoon bewijs) zou zijn om de test een open en publieke test te laten zijn. De aard van de test en de specifieke aanpak tot uitvoering van de test dient publiek gemaakt te worden. De leiding van de test moet openstaan voor extra 3de-partij-deskundigen. En tenslotte behoren de data openbaar gemaakt te worden. Verdere intercollegiale toetsing van alle aspecten van de onafhankelijke test is een noodzaak. Gemeenschappelijke overeenstemming is het ultieme doel. Elke poging tot demonstratie van een LENR-apparaat, waar ik mij bewust van ben, heeft niet voldaan aan één of meer van deze criteria.

Internetreferentie (17-01-12) (Eigen vertaling):
http://joe.zawodny.com/index.php/topics/future/energy

Zawodny praat over de wetenschappelijke methode, over testen, experimenten, herhalingen van resultaten enzovoorts enzovoorts. En hij spreekt over “een objectieve en onafhankelijke partij”. Maar bestaat die laatste wel in de door kapitalisme en concurrentie verziekte westerse wereld?

Maar hij heeft, als ingewijde in de wetenschap en de wetenschappelijke methode, natuurlijk gelijk. Daar en dan gelden wetten en regels, zoals: “De leiding van de test moet openstaan voor extra 3de-partij deskundigen. En tenslotte behoren de data openbaar gemaakt te worden. Verdere intercollegiale toetsing van alle aspecten van de onafhankelijke test is een noodzaak. Gemeenschappelijke overeenstemming is het ultieme doel.” En daarmee is zijn laatste opmerking niet onderuit te halen: “Elke poging tot demonstratie van een LENR-apparaat, waar ik mij bewust van ben, heeft niet voldaan aan één of meer van deze criteria.” Hij heeft zich daarmee ook netjes aan alle kanten ingedekt en beveiligd. Ja, zegt hij, “ik (vind) persoonlijk voldoende gedemonstreerd (...) dat LENR-effecten verder onderzoek rechtvaardigen”. Twee vliegen in één klap. Ten eerste heeft Zawodny veilig gesteld, dat hij persoonlijk in L.E.N.R.-effecten gelooft. Ten tweede heeft hij voor zichzelf en zijn mede-ingewijden in de wetenschap gewaarborgd dat er noodzaak is voor meer onderzoek, dus meer geld. En ja, zegt hij, “ik (blijf) sceptisch”. Weer twee vliegen in één klap. Ten eerste kan hij, bij het niet kloppen van L.E.N.R.-effecten, altijd zeggen dat hij persoonlijk ook altijd beweerd heeft, dat hij sceptisch was. Ten tweede kan hij na het verspillen van veel geld en “verder onderzoek” bij het niet kloppen van L.E.N.R.-effecten altijd beweren dat hij en zijn mede-ingewijden het hebben geprobeerd. Maar dat ze na zoveel geld en “verder onderzoek” tot de conclusie en het bewijs zijn gekomen, dat Lage Energie Kern-Reacties niet mogelijk zijn.

Ik wil hier reageren op een aantal dingen, die de laatste dagen en weken op het web zijn opgedoken. Ik doe dit hier, omdat ik hier de boodschap onder contrôle kan houden. Elke kwestie heeft tenminste twee zijden, maar alleen de schrijver beslist hoe deze te presenteren. Ik ben niet van plan om discussie over mijn werk een gewoonte te maken op deze webplek en ik ben niet van plan enig commentaar toe te staan op deze reactie. Het is onwaarschijnlijk dat welke email dan ook naar mij toegestuurd over dit onderwerp een antwoord zal krijgen. Zeer waarschijnlijk zullen stukjes en beetjes hiervan uit hun context gehaald worden en gebruikt worden om claims en meningen te ondersteunen, die ik zelf niet huldig. Dat is de natuur van het Wild West Web (WWW). Alles wat ik ooit kan hopen te doen, is de originele inhoud en context te behouden. In mijn idee, zullen gerenommeerde webplekken een link terug maken naar deze originele inhoud en zullen andere dat niet.

Internetreferentie (17-01-12) (Eigen vertaling):
http://joe.zawodny.com/index.php/topics/future/energy

Het is duidelijk uit bovenstaande, dat er een gevoelige snaar is geraakt. Gevoelig genoeg om deze keer de gewoonte van het niet discussiëren over zijn werk nood-zaak te maken voor Zawodny. Maar waarom heeft hij eigenlijk een weblog op dat, wat hij nogal schamperend, en typisch Amerikaans gedacht, het “Wild West Web” noemt?

Ik ben geen ingewijde in de heilige wetenschap. Ik ben een leek, een buitenstaander. En als mens ben ik een voorstander van een eerlijke verdeling van energie aan alle mensen op Aarde. En een voorstander van veilige en schone energie. Voor mij zijn bewijzen van de wetenschap heel mooi, maar geen pure noodzakelijkheid.

Als het inderdaad noodzakelijk is dat herhaling van experimenten door onafhankelijke onderzoekers plaatsvindt om iets te bewijzen, dan kunnen sceptici terecht beweren dat de N.A.S.A. geen mensen op onze Maan heeft gezet. Want tenslotte heeft tot nu toe geen enkele groep wetenschappers onafhankelijk van de N.A.S.A. dit experiment herhaald. Dus er is geen echt bewijs.

Daarbij kunnen veel nieuwe uitvindingen ook buiten de wetenschap om wel bewezen worden. Neem bijvoorbeeld de paperclip. Stel je voor dat de paperclip ook eerst aan een rigoureus onderzoek met onafhankelijke testers en 3de-partij deskundigen in de zijlijn volgens de wetenschappelijke methode onderzocht had moeten worden? Kan de paperclip inderdaad in allerlei situaties, op allerlei momenten en door allerlei onafhankelijke onderzoekers uitgetest een aantal A-4tjes bijeenhouden? Ja, natuurlijk is de E-Cat van Rossi of L.E.N.R. wel iets anders. Voor mij moet de ermee opgewekte energie veilig zijn, niet vervuilend en het apparaat moet inderdaad werken, wat wil zeggen dat het voor mij als mens en consument goedkopere energie oplevert. Maar is het dat, waar het de wetenschap om gaat? Of gaat het hen eerst en alleen maar om het feit of L.E.N.R. nu wel of niet mogelijk is? Of om zo lang mogelijk de feiten, dat L.E.N.R. inderdaad mogelijk is, verborgen te houden, zodat er zolang mogelijk onderzoek naar gedaan kan worden, en daarmee dik onderzoeksgeld en salaris verkregen kan worden? En om zo de blamage van de altijd weer roepende wetenschap dat koude fusie onmogelijk is zolang mogelijk uit te stellen? En gaat het pas op de aller- en allerlaatste plaats om feiten als veiligheid, niet vervuilend en goedkoper voor de consument? En gaat het pas op de aller- en allerlaatste plaats om het aanbieden van deze technologie aan alle mensen op Aarde? Iets dat Andrea Rossi nu doorkruist, door langs de wetenschappers heen te wandelen.

Partij 1
Partij 1 is de N.A.S.A. Hoe het ook gewend of gekeerd wordt, de N.A.S.A. heeft dit videootje laten maken en aan het WereldWijdeWeb toevertrouwd. Wat zijn nu precies de intenties van de N.A.S.A. hiermee?

Mijn beeld en indruk van de video zijn de volgende. Hoewel er nergens beweerd wordt dat de methode al werkt - aan het begin wordt alleen verteld dat “… N.A.S.A. is working on” (“… N.A.S.A. werkt aan”) - wordt met name aan het einde ervan de suggestie gewekt, dat het gereed is als “een schone kernenergie voor uw op energie-werkende technologie”. We kunnen nu van mening verschillen over wat de N.A.S.A. daadwerkelijk wil zeggen. Maar de video is duidelijk een Public Relations-boodschap. Waarom voorlichting geven over deze methode juist op dit moment?

Public relations (pr) is het stelselmatig bevorderen van het wederzijds begrip tussen een organisatie en haar publieksgroepen. Daartoe wordt gebruikgemaakt van interne en externe communicatie om een bepaald publiek te informeren of te beïnvloeden met behulp van tekst, advertenties, publiciteit, promoties en speciale gebeurtenissen. Aan de andere kant heeft pr ook een signaalfunctie om trends en issues uit de buitenwereld op te merken en ernaar te handelen.

Internetreferentie (19-01-12):
http://nl.wikipedia.org/wiki/Public_relations

Zawodny lijkt met de opmerking op eigen zijn weblog te beweren dat de N.A.S.A noch de E-Cat van Andrea Rossi, noch het bestaan van L.E.N.R. ondersteunt: “Er zijn veel pogingen gedaan om de publicatie van deze video te verdraaien naar een ondersteuning van LENR door Nasa of als bewijs dat Rossi’s e-cat daadwerkelijk functioneert.” Maar deze zin zegt niets over het daadwerkelijke standpunt van de N.A.S.A. Er staat alleen maar dat er veel pogingen zijn gedaan om de video te verdraaien naar ondersteuning door de N.A.S.A. van L.E.N.R. en van Andrea Rossi. Er staat nergens dat die verdraaiing onjuist is, niet klopt. Dat wordt slechts gesuggereerd. Daarbij wordt de term L.E.N.R. door de N.A.S.A. letterlijk gebruikt in de video. Wat suggereert dat de N.A.S.A. tenminste daaraan wel degelijk ondersteuning geeft. Wat ook blijkt uit het al eerdere onderzoek van 1989, vermeld op dia 14, 15 en 23 van een diapresentatie voor een Wereldconferentie voor Duurzame Energie 2012. Wat is dus het standpunt van de N.A.S.A.?

Zolang er geen daadwerkelijke uitspraak is van de N.A.S.A. zelf, kan ik, door het verhaal van Zawodny op zijn weblog, als buitenstaander het volgende denken: De N.A.S.A. wil graag zelf te boek staan als één van de frontlopers op het gebied van nieuwe, schone en veilige energie-mogelijkheden. Het wil ook klanten nu al binden, voor de concurrentie, zoals ondermeer Andrea Rossi en Defkalion, ze inpikt. Andrea Rossi heeft de situatie rond L.E.K.R. op scherp gesteld, en nu is er haast van allerlei anderen om de pot met L.E.K.R.-stroop niet te missen. Tegelijkertijd wil het als bedrijf niet te boek staan als een voorstander van L.E.N.R., mocht dit toch niet mogelijk zijn. Met werknemers als Zawodny verzekert de N.A.S.A. zich van beiden. Op het moment dat L.E.N.R. wel blijkt op te leveren, wat onder andere Andrea Rossi en Defkalion beweren, dan is de video het gedachtengoed van de N.A.S.A. De N.A.S.A. scoort! Mocht het niet zo zijn, dan heeft de N.A.S.A. één van zijn werknemers slechts de kans gegeven om zijn mening te geven, via zijn geweldige werkgever. De N.A.S.A. scoort!

Door velen over de hele wereld wordt dus terecht verondersteld dat de N.A.S.A. zich uitspreekt voor de mogelijkheid van L.E.N.R. En dat is logisch voor een ieder die deze video bekijkt, want het wordt niet alleen gebracht als een nieuwe ontwikkeling, die door de N.A.S.A. wordt onderzocht, maar eindigt zelfs met een duidelijke reclame-kreet:

Nasa’s Method for Enhancement of Surface Plasmon Polaritons to Initiate & Sustain LENR in Metal Hydride Systems,
a clean nuclear energy for your power operated technologie.

Nasa's methode voor
Verbetering van Oppervlakte-Plasmon Polaritons om LENR te Initiëren & Gaande te houden in Metaal-Hydride systemen,
een schone kernenergie voor uw op energie-werkende technologie.

Met name de laatste zin en reclameboodschap wekt de indruk dat het al voor elkaar is. En samen met het N.A.S.A.-logo aan het begin van de video is al een claim gelegd op deze mogelijke bron van energie. Om de claim nog verder zeker te stellen heeft hun methode ook al een naam: “Method for Enhancement of Surface Plasmon Polaritons to Initiate & Sustain LENR in Metal Hydride Systems.” En let op, er staat aan het einde van het videootje niet “Methode voor…”, maar “Nasa’s methode voor…”. Dat is claimen. Dus het lijkt erop dat alles al in stelling is gezet. Zoals ik al eerder aangaf in het artikeltje: Argus-ogen op de E-Cat:

Maar mijn argus-ogen zijn vooral gericht op degenen die, en dat is een nog groter gevaar als de E-Cat daadwerkelijk wel werkt, het apparaat voor eigen belang proberen in te kapselen in allerlei advocaten-koeterwaals en ander juridisch jargon om het alleenrecht er op te verkrijgen. De laatsten zullen als vliegen op de stroop afkomen.

Daarbij is er nog een opvallend feit. De N.A.S.A. heeft de gewraakte video op 17 januari jongstleden, een dag na Vincent Dekker’s artikel op de webplek van Trouw.nl, als nummer 34 toegevoegd aan zijn YouTube-kanaal voor licensieerbare technologieën (internetreferentie (19-01-12): http://www.youtube.com/playlist?list=PL7470F7E7702EB301&feature=plcp). Daar wordt door de N.A.S.A. zelf gemeld dat: “All of the videos in this playlist show NASA inventions that are available for licensing. To find out more about these technologies please visit http://technologygateway.nasa.gov/” (Alle video's in deze afspeellijst tonen NASA-uitvindingen die beschikbaar zijn voor licentieverlening. Om meer uit te vinden over deze technologieën, gelieve te bezoeken: http://technologygateway.nasa.gov/). Dus de N.A.S.A. staat achter zijn “methode” en die leidt “tot het initiëren en gaande houden van L.E.N.R.” Daarmee geeft de N.A.S.A. tevens aan wel degelijk in L.E.N.R. te geloven. En als buitenstaander mag ik erop vertrouwen dat de N.A.S.A. mij niet voorliegt.

Nog even terug naar Partij 3
De vraag is of Vincent Dekker het verhaal voor zijn artikel voldoende heeft onderzocht. Ja, hij heeft de blog van Joseph Zawodny gevonden. En ja, daar geeft de laatste duidelijk op aan, dat hij door de N.A.S.A. aangemoedigd wordt om zijn mening te uiten en dat, hoewel hij voor de N.A.S.A. werkt, hij niet voor hen spreekt. Maar heeft Dekker ook persoonlijk gesproken met Zawodny of, belangrijker nog, met de N.A.S.A. zelf, over deze video? Want, wel beschouwd, de opmerking: “Er zijn veel pogingen gedaan om de publicatie van deze video te verdraaien naar een ondersteuning van LENR door Nasa of als bewijs dat Rossi’s e-cat daadwerkelijk functioneert”, zegt niets over het daadwerkelijke standpunt van de N.A.S.A. Wat is het standpunt van de N.A.S.A.? Volgens de N.A.S.A. is de technologie of methode licensieerbaar oftewel patenteerbaar. Het lijkt er daardoor op, dat Dekker liever heeft dat L.E.K.R. (nog lang) niet mogelijk is. Of heeft hij geen tijd om echt journalistiek onderzoek te doen?

Conclusie
We zijn allemaal geneigd om de werkelijkheid en wat daarin is naar onze eigen wens en wil te buigen.

Zo heeft Vincent Dekker als Partij 3 de tegenstrijdigheid tussen het N.A.S.A-videootje en het eigen verhaal van Joseph Zawodny gebruikt, om zijn eigen artikel voor Trouw.nl te gieten in de vorm en met de inhoud, die hem uitkomt.

De N.A.S.A. stuurt als Partij 1 een reclame-boodschap de wereld in via het WereldWijdeWeb om hun “methode voor Verbetering van Oppervlakte-Plasmon Polaritons om LENR te Initiëren & Gaande te houden in Metaal-Hydride systemen, een schone kernenergie voor uw op energie-werkende technologie” te promoten. Een methode, die door zijn naamgeving ver lijkt te staan van hetgeen Andrea Rossi mogelijk heeft ontwikkeld, maar die er inhoudelijk en qua mogelijke toepassingen verdacht veel op lijkt. Kan het zijn dat alleen door dit woordspel er nog patent op deze mogelijk nieuwe technologie aan te vragen is? Is het daarom juist nu (17 januari 2012) ge-upload naar het WereldWijdeWeb? Om als concurrent Andrea Rossi en Defkalion nog voor te kunnen zijn? De N.A.S.A. hoopt mogelijk door zijn naam en “faam” de geïnteresseerden weg te lokken bij iemand als Andrea Rossi, die toch al op allerlei wijzen verguisd wordt op het internet en in de media? Maar ze moet wel snel handelen, want Rossi en Defkalion zijn al veel verder?

Joseph Zawodny voelt zich als Partij 2 genoodzaakt, vanwege de vele “verdraaide” reacties op dit videootje, om op zijn eigen weblog een verklaring te geven, om deze “verdraaide” reacties te ontkrachten. Waarom precies? Om te voorkomen dat de vergelijking tussen zijn werk bij de N.A.S.A. en dat van Andrea Rossi en anderen te veel verstrikt met elkaar raken? Om als wetenschapper zich nog jaren te kunnen verzekeren van meer onderzoeksgeld? Omdat hij zich toch onzeker voelt over hetgeen hij zo stellig poneert in het N.A.S.A.-videootje, en daarom een aansprakelijkheidsafwijzing nodig vindt, een disclaimer die niet in het N.A.S.A.-videootje staat - want tenslotte praat Zawodny hier voor zichzelf en niet namens de N.A.S.A.? Om andere redenen?

Duidelijk is, dat er momenteel zeer veel gaande is op het gebied van Koude Kernfusie oftewel L.E.N.R. En duidelijk is dat allerlei belanghebbende partijen heftig ageren en reageren. De een om patenten en klanten binnen te halen. De ander om de pot met L.E.K.R.-stroop opnieuw weg te stoppen in een donkere kast.

Duidelijk wordt daaruit ook, dat er blijkbaar mogelijkheden in deze Lage Energie Kern-Reacties moeten zitten. Want waarom komen er anders zoveel vliegen af op deze pot met L.E.K.R.-stroop?

Tot slot hieronder de gewraakte video. En aan U ter overdenking hoe dit alles bij U overkomt.

 

Internetreferentie (19-01-12):
http://www.youtube.com/watch?v=o6r2bukrppk&list=PL7470F7E7702EB301&index=34&feature=plpp_video


De websites van Kees Deckers
http://worldwidebeingfreewebsite.com/index.htm
http://www.xs4all.nl/~deckers0


TERUG NAAR PAGINA ARTIKELEN