ARGUS-OGEN OP DE E-CAT

Door: Kees Deckers

November 2011


Met Argus-ogen kijk ik naar de ontwikkelingen en verwikkelingen rond de E-Cat van Andrea Rossi. Voor degenen die niet weten wat de E-Cat is, heel kort hierover. De E-Cat staat voor Energie-Catalysator. Het is een apparaat uitgevonden door de Italiaan Andrea Rossi, dat waarschijnlijk een nieuwe vorm van energiewinning mogelijk maakt. Het is gebaseerd op Koude (Kern)Fusie, tegenwoordig ook wel L.E.N.R. (= Low Energy Nuclear Reactions) genoemd, of een mogelijk nog ander onbekend verschijnsel. Het is daarmee schonere, veiligere energie dan Hete (Kern)Fusie-energie en het verbranden van fossiele brandstoffen als gas en olie.

Zie voor meer informatie onder andere de navolgende Engelstalige internetreferenties:
http://en.wikipedia.org/wiki/Energy_Catalyzer
http://pesn.com/2011/10/28/9501940_1_MW_E-Cat_Test_Successful
http://www.wired.co.uk/news/archive/2011-10/29/rossi-success
http://www.nyteknik.se/incoming/article3303817.ece/BINARY/Updated+analysis+Ecat+Oct+6+Roberson+%28pdf%29
http://blog.newenergytimes.com/2011/10/30/noble-aspirations-are-not-enough

Enkele Nederlandstalige internetreferenties met informatie over de E-Cat:
http://www.e-cat.co.nl
http://nulpuntenergie.net/index.php/nulpuntenergie/463-koude-kernfusie-fusie-werkelijkheid
http://www.niburu.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=1508:test-koude-kernfusie-systeem-succesvol&catid=21:innovatie&Itemid=34

Al verscheidene malen is het systeem gedemonstreerd en getest. De laatste maal op 28 oktober jongstleden, in de vorm van de 1 MegaWatt E-Cat. Er is daaromheen veel van het typisch kleinzielige geschreeuw van sceptici en anti-belanghebbers over het apparaat. Want mocht dit apparaat daadwerkelijk doen, wat wordt beweerd, dan kan een tafelformaat E-Cat in elk huis vrije en in principe gratis energie voor warmte en electra produceren op een veiligere en schonere wijze. Dat zou betekenen dat grote energie-producenten als anti-belanghebbers kapitalen gaan verliezen. En weer een stokpaardje van de verengde wetenschap, dat Koude (Kern)Fusie niet mogelijk is, zou worden onderuitgehaald.

De voorstanders roepen dat de testen een succes zijn. De tegenstanders roepen dat het niet zo is en dat het leugen en bedrog is.


De E-Cat 1MW centrale in een scheepscontainer

Ik, als mens en Aardling, beschouw het als schaamteloos, dat er nauwelijks samen-werking schijnt te kunnen plaatsvinden rond deze mogelijk voor-de-mens-bruikbare-energie-productie. Tegenstanders van Rossi gaan nu direct schreeuwen, dat het aan Rossi zelf ligt, dat die samenwerking er niet is. Voor mij, als Aardling, is het totaal onbelangrijk aan wie het ligt. Het enige dat van belang is, en heel rijk van belang, is dat uitgezocht dient te worden of dit nu wel of niet kan. Dat beschouw ik als een taak van wetenschappers. Echte wetenschappers doen onderzoek. Ze blijven niet prat gaan op ideeën en geloven dat alles al bekend is. Ze gaan aan het werk en proberen dit soort mogelijkheden te bewijzen door onder andere verificatie en falsificatie en al die prachtige andere wijzen, die de wetenschappelijke methode biedt. Maar ze dienen ook scherp te houden, dat de wetenschappelijke methode niet absoluut noch god is.

In feite zijn er al een aantal wetenschappers bij de E-Cat betrokken. Maar natuurlijk wordt middels politiek gesteggel en gekakel ook hier weer beweerd, dat deze mensen onbetrouwbaar zijn of niet ter zake kundig. Waarom? Het gaat er uiteindelijk om wiens zakken gevuld worden en wie met de eer mag strijken. Ergo: De kleinzieligheid viert ook hier weer eens hoogtij.

Maar mijn argus-ogen zijn vooral gericht op degenen die, en dat is een nog groter gevaar als de E-Cat daadwerkelijk wel werkt, het apparaat voor eigen belang proberen in te kapselen in allerlei advocaten-koeterwaals en ander juridisch jargon om het alleenrecht er op te verkrijgen. De laatsten zullen als vliegen op de stroop afkomen. Het is één mogelijke reden waarom de geïnteresseerde ondernemer bij de test van 28 oktober jongstleden zijn naam geheim wilde houden. Een reden die ik nergens heb gelezen, tot nu toe.

Voor Andrea Rossi zelf is dit een moeilijke positie om zich in te bevinden. Wie is betrouwbaar, wie niet? En wat hij ook doet en met wie hij dat ook samen doet, de tegenstanders, anti-belanghebbers en “gedupeerde” belanghebbers, die het apparaat ook wilden kopen, zullen hem dat in grote getalen kwalijk nemen.

Wat gaat er gebeuren als dit systeem daadwerkelijk functioneert? Daar ligt mijn grootste argwaan en wantrouwen. Want wat worden dan de kosten van het tafelformaat-apparaat en de onderhoudskosten eraan voor de burger als consument? Dat wordt bepaald door Andrea Rossi en door degenen, die dit product op de markt gaan brengen. En binnen het kapitalistische systeem, dat wij helaas blijven prefereren, betekent dit misschien wel het volgende.


Eventueel ontwerp voor huishoudelijk gebruik

Burgers in het zogenaamd ontwikkelde westen gaan naast het 30 tot 50 jaar betalen van een hypotheek, het bijna levenslang betalen van ziektekosten- en andere verzekeringen en van allerlei andere belastingen, ook vrijwel levenslang betalen voor het bezit van een E-Cat en het onderhoud hieraan. Bepaalde multinationale bedrijven en landen zullen ook hier weer dik aan verdienen, terwijl andere landen alleen de kosten ervan zullen ervaren.

En denk niet dat dit niet zal gebeuren.

Een citaat uit het artikel: “Nikola Tesla: De toekomst is van mij”, zoals terug te vinden in Frontier Magazine nummer 101, oktober-november 2011:

Tesla belooft Morgan dat hij een systeem van torens kan bouwen die energie halen uit de ionosfeer. Die het mogelijk maken om wereldwijd electriciteit te transporteren zonder draden. In het kort, gratis energie voor iedereen. Tesla wordt een gek genoemd omdat hij zonder enige brandstof, zonne-energie en wind, electriciteit kon genereren en dat deed hij ook. En dat was iets waar de brandstof bedrijven niet op zaten te wachten. Toen J.P. Morgan dat vernam werd het project direct stop gezet. Morgan zag geen enkele kans om winst te maken met Tesla’s apparaat voor gratis energie.

En dat is een treurig vooruitzicht. Zelfs voor een schonere en veiligere vorm van vrije energie.


Voor meer laatste nieuws over de test van 28 oktober:
http://peswiki.com/index.php/News:October_28%2C_2011_Test_of_the_One_Megawatt_E-Cat


Voor alle technische details van de E-Cat:
http://peswiki.com/index.php/Directory:Andrea_A._Rossi_Cold_Fusion_Generator


Voor alle verzamelde berichten en nieuws over de E-Cat:

http://ecatnow.com


De websites van Kees Deckers
http://worldwidebeingfreewebsite.com/index.htm
http://www.xs4all.nl/~deckers0


TERUG NAAR PAGINA ARTIKELEN