L.E.K.R. PUH
(Oftewel: De Nutteloosheid van Stuivertje Wisselen)

Door: Kees Deckers

Januari 2013


In reactie op het voorstel van Paul Harmans om als bezoeker en lezer van zijn webplek "Energy Catalyzer Nl" een eigen mening te geven over de toekomstige ontwikkeling van de E-Cat-technologie, besloot ik direct in de pen te klimmen.

Hoewel ik de E-Cat-energie-ontwikkelingen alleen maar luidkeels toejuich en zal blijven toejuichen, omdat die energie duidelijk veiliger, schoner en goedkoper kan zijn voor elke mens op Aarde, wordt mijn mening over de productie- en distributieplannen met elke dag die verstrijkt zwartgalliger. Mijn artikel hieronder zal dan ook met name gericht zijn op de politiek-economische ontwikkelingen rond de nieuwe bron van energie, die de E-Cat-technologie ons brengt. Die politiek-economische ontwikkelingen zullen mijns insziens geen enkele verbetering brengen in de energie-situatie van de meeste mensen op Aarde. En zelfs de mogelijkheden om een veiliger en schoner energiebron te zijn, zullen nauwelijks bewaarheid worden. Het probleem is niet de nieuwe vorm van energie zelf. Het probleem is het gedrag van de meeste mensen. Terwijl het gros van de mensheid het simpelweg maar accepteert en laat gebeuren, zal een bepaalde en beperkte groepering van mensen ook deze energiebron weer in handen krijgen en alleen maar weer benutten voor eigen belang en zelfverrijking.

De vliegen rond de L.E.K.R.-stroop
Al eerder schreef ik enkele artikelen over de eindelijk in opmars zijnde vorm en bron van energie, die bekend staat als koude kernfusie of beter als L.E.N.R. (Low Energy Nuclear Reactions). De Nederlandse vertaling voor dat laatste is Lage Energie KernReacties, afgekort L.E.K.R. Zo schreef ik precies een jaar geleden, januari 2012, het artikel: "De Pot met L.E.K.R.-Stroop" (internetreferentie (22-01-13): http://worldwidebeingfreewebsite.com/energie%2019.htm), waarin drie partijen, rond die pot zoemend, besproken werden. Dat was de N.A.S.A., die al meer dan twintig jaar geleden door experimenten de realiteit van L.E.K.R. bevestigde. En die bij de start van 2012 een videootje de wereld instuurde onder hun logo en met in de hoofdrol Joseph Zawodny als "senior onderzoekswetenschapper" van hun bedrijf met betrekking tot ineens weer een nieuw experiment met L.E.K.R.

 

(internetreferentie (23-01-13): http://www.youtube.com/watch?v=o6r2bukrppk&list=PL7470F7E7702EB301&index=34). Niet veel later kwam Zawodny als betrokken partij in eigen persoon deels terug op zijn uitspraken in het videootje. De derde partij, die daar gretig op inhapte, maar niet om te genieten van de L.E.K.R.-stroop, maar omdat hij er liever vies van is, was Vincent Dekker, die op zijn blog bij "Trouw.nl" het volgende schreef:

Recent lijkt er echter een echte bevestiging van Rossi's gelijk te zijn gekomen. Bij de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie Nasa komt onderzoeker Joseph Zawodny met iets dat er veel op lijkt, zie hier (http://technologygateway.nasa.gov/media/CC/lenr/lenr.html). Hij spreekt over een schone vorm van nucleaire energie zonder akelig afval. Zawodny komt ook met een systeem dat nikkel gebruikt, net als Rossi's E-Cat, en ook deze Nasa-onderzoeker heeft het over een thuiscentrale waarmee je stroom opwekt en waarvan de restwarmte gebruikt kan worden voor warm water en ruimteverwarming. Dus: Zelfs de Nasa bevestigt nu Rossi!
Jammer, maar: nee. Zawodny heeft een eigen blog en daar gaat hij in op alle commotie over zijn video en de E-Cat. Kort en bondig samengevat: ja, Zawodny denkt dat er iets mogelijk is dat op de koude kernfusie van Rossi lijkt, en: nee, dat heeft nog nergens tot een bewezen systeem geleid. Onafhankelijke, wetenschappelijke controle van zo'n soort e-cat is Zawodny nog niet tegengekomen. En hij verwacht het ook niet op korte termijn.

Internetreferentie (17-01-12):
http://www.trouw.nl/tr/nl/5151/Vincent-wil-zon/article/detail/3124060/2012/01/16/Koude-kernfusie-toch-geen-koude-kermis.dhtml

Dekker wilde zoveel mogelijk allerlei vliegen, die richting de L.E.K.R.-strooppot vlogen, weer verjagen en ze weer richting de zonnepanelen doen bewegen, waar hij zich mee bezighield. Joseph Zawodny probeerde na zijn optreden als onderdeeltje van de N.A.S.A.-machinerie zo duidelijk mogelijk te maken, dat hij als individu en eigen persoon het recht heeft om te zeggen wat hij wil bij dit bedrijf, of zoals hij toentertijd op zijn weblog schreef:

Eerst de aansprakelijkheidsafwijzingen: Hoewel ik voor NASA werk, spreek ik niet voor hen. Zij benutten mij voor mijn professionele bekwaamheden en nu en dan voor mijn persoonlijke mening. Niets dat ik zeg, moet ooit opgevat worden als iets anders dan mijn persoonlijke mening. Als een NASA-medewerker mag ik en word ik vaak aangemoedigd om te zeggen wat ik denk. Dit en de bijzondere mensen, met wie ik dagelijks mag werken, is wat NASA groot maakt en een geweldige plek om te werken.

Internetreferentie (17-01-12) (Eigen vertaling):
http://joe.zawodny.com/index.php/topics/future/energy

Deze zogenaamde aansprakelijkheidsafwijzingen zijn tekenend voor de manier, waarop wij mensen menen met elkaar te moeten omgaan. De indruk die het bij mij wekte, is de volgende: De partij en persoon Zawodny probeert heel duidelijk te maken dat niets van wat hij heeft gezegd in het N.A.S.A.-videootje de mening is van de partij N.A.S.A., die daarmee van alle aansprakelijkheid af is, tot... alles wat Zawodny heeft gezegd natuurlijk positief en gunstig uitpakt. Dan is zijn mening opeens het gedachtengoed van de N.A.S.A. en heeft Zawodny er niets meer over te zeggen, laat staan te denken. Met name de laatste zin van dit citaat uit Zawodny's weblog is één grote reclamekreet voor de N.A.S.A., maar komt bij mij meer over als een door N.A.S.A.-advocaten in zijn oor gefluisterde zin. Heeft de N.A.S.A., behalve via Zawodny, inmiddels één woord teruggenomen van hun reclame-videootje? Nee.

Zawodny's eigen mening is ook niet meer dan een woordspel van suggereren dat hij wèl en niet gelooft in de mogelijkheid van L.E.N.R. Terwijl hij in het N.A.S.A.-videootje heel duidelijk zegt, dat de N.A.S.A.-methode een gedemonstreerd vermogen heeft om overmatige hoeveelheden aan energie te leveren en dat de eenvoudigste implementatie van deze energie voor het huis is, beweert hij op zijn weblog:

Er zijn veel pogingen gedaan om de publicatie van deze video te verdraaien naar een ondersteuning van LENR door Nasa of als bewijs dat Rossi’s e-cat daadwerkelijk functioneert. Veel buitengewone beweringen zijn gedaan in 2010. In mijn wetenschappelijke opinie, vereisen buitengewone beweringen buitengewoon bewijs. Ik vind een duidelijke afwezigheid van de laatste. Dus laat me hier heel duidelijk zijn. Hoewel ik persoonlijk voldoende gedemonstreerd vind dat LENR-effecten verder onderzoek rechtvaardigen, blijf ik sceptisch. Verder ben ik mij onbewust van heldere en overtuigende demonstraties van enig levensvatbaar, commercieel apparaat, dat bruikbare hoeveelheden van netto energie produceert.

Internetreferentie (17-01-12) (Eigen vertaling):
http://joe.zawodny.com/index.php/topics/future/energy

Het zijn de soort uitspraken die Zawodny doet op zijn weblog, waar de derde partij Vincent Dekker, graag gebruik van maakt om zijn gelijk en zijn richting als de betere te beschouwen. Als dit daadwerkelijk Zawodny's mening is en ook de mening van de N.A.S.A. als geheel, waarom dan toch als bedrijf wel keihard de reclamekreet de wereld blijven in schreeuwen, die luidt:

"Nasa's Methode voor Verbetering van Oppervlakte-Plasmon Polaritons om LENR te Initiëren & Gaande te houden in Metaal-Hydride systemen, een schone kernenergie voor uw op energie-werkende technologie."

Een dergelijke kreet wekt de indruk dat deze methode van de N.A.S.A. door onderzoekers van de N.A.S.A. bewezen is te werken. Er is dus een methode. Maar er is (nog) geen apparaat? Het gaat allemaal om suggestief woordspel. Om woordspel, dat bij negatief uitpakken, gebruikt kan worden om te zeggen: Maar wij hebben ook nergens gezegd, dat het zou werken. Dat hebt u verkeerd begrepen. En dat bij positief uitpakken gebruikt kan worden om te zeggen: Maar wij zijn al eerder met deze informatie naar buiten gekomen en we hebben toen al gezegd dat het werkte. Het is dus òns gedachtengoed en òns intellectuele eigendom. Wij hebben dus de rechten op alle rechten. De claim is gelegd, de stellingen zijn ingenomen door de N.A.S.A.

Voor mij was dit hele gebeuren een jaar geleden het zoveelste overbekende, trieste bewijs van de wijze waarop mensen in een kapitalistische en concurreer-mekaar-maar-kapot-economie met elkaar omgaan. En nu, een jaar later en de nieuwsberichten het hele, vorige jaar zoveel mogelijk gevolgd hebbend met betrekking tot deze nieuwe energiebron, maakt het mij nog minder positief over de toekomst van de L.E.K.R.-energie en Rossi's E-Cat.

Ik heb enorm veel respect voor wat Andrea Rossi en anderen aandurven en volhouden, dwars tegen de zogenaamde gevestigde wetenschap, wat ik zelf de verengde wetenschap noem, in. Wat we straks, of beter gezegd nu al, nodig hebben zijn echter mensen, die ook dwars tegen de gevestigde economie, de verengde economie, die van kapitalisme en concurrentie-zucht, durven in te gaan. Anders zal het weer een kleine groepering kapitaalextremisten zijn, die niet alleen deze voor de mens nieuwe energiebron in handen zal hebben, maar haar ook zal manipuleren om miljarden mensen er tegen hoge kosten en arbeidskrachtenergie zo weinig mogelijk van te laten genieten. Sinds het afgelopen jaar zijn de op kapitalisme gerichte vliegen in een steeds dikkere wolk rond de pot met L.E.K.R.-stroop gaan zoemen.

De Noord-Amerikaanse Nachtmerrie - een wereldwijd probleem
Het is zelfs de vraag of het al niet te laat is om het bekende tij te keren. Mijn indruk is dat Rossi zelf al compleet ingekapseld is in de dwangbuis van wat sinds de afscheidsrede van de Noord-Amerikaanse president Eisenhower het industrieel-militaire complex wordt genoemd. Zo is het bedrijf, waarvoor hij thans werkt in Noord-Amerika gevestigd, het land dat bij uitstek bol staat van slechts één soort vrijheid, die van de kapitaalextremist. De zogenaamde Noord-Amerikaanse Droom is daar van meet af aan op gericht geweest, hoewel het allereerste droombeeld ervan een heel ander beeld geeft:

American Dream
De American Dream is het Amerikaanse ideaal van vrijheid en gelijkheid van alle mensen. Deze vrijheid strekt in zodanige mate dat een armlastige persoon in staat is multimiljonair te worden en dat de geringste qua afkomst president kan worden. De American Dream is het ideaal waarin een ieder die bereid is hard te werken, altijd de top kan bereiken. Het verhaal van de krantenjongen die eindigt als directeur van een grote krant is illustratief voor de American Dream. Het maakt hierbij niet uit of men al dan niet van adel is, of "oud geld" in de familie heeft.

Internetreferentie (22-01-13):
http://nl.wikipedia.org/wiki/American_Dream

Een ieder die de Noord-Amerikaanse Droom, zoals beschreven in de Nederlandstalige Wikipedia, goed doordenkt zal inzien dat de droom gebaseerd is op een communistisch en socialistisch ideaal: "vrijheid en gelijkheid van alle mensen", dat gelijk daarop wordt ondermijnd door alleen maar kapitalistische droombeelden als "multimiljonair", "president" en "directeur van een grote krant". Vrijheid en gelijkheid van alle mensen, betekent in feite volgens Noord-Amerikanen dat men in alle vrijheid zo snel mogelijk meer te pakken moet zien te krijgen dan elke andere mens en medeburger, om toch maar te bewijzen dat men beter en dus ongelijk is aan zijn medemens en medeburger. Direct na het allereerste droombeeld van "vrijheid en gelijkheid van alle mensen" veranderen veel Noord-Amerikanen die droom zelf dus in een nachtmerrie. De huidige dagelijkse herrie in dat land gaat alleen maar over die nachtmerrie van ongelijkheid ten koste van alles. Het gaat daar, zoals trouwens overal ter wereld, alleen maar om de vrijheid van "ikzelf" en de ongelijkheid van elke andere mens ten opzichte van "ikzelf". "Ikzelf" ben in alle opzichten beter dan ieder ander en verdien daarom ook dat "ikzelf" in alle opzichten veel meer krijg en moet hebben dan ieder ander.

De indruk wekken dat men harder werkt dan anderen, omdat men tenslotte veel meer geld heeft dan anderen, en dat men recht heeft op nog veel meer geld omdat men zo duidelijk vreselijk veel harder werkt dan anderen, is de meest gebezigde vicieuze cirkel-truc van mensen wereldwijd om zichzelf en anderen voor de gek te houden en om daadwerkelijke vrijheid en gelijkheid van mensen waar ook ter wereld te voorkomen. Kapitaalextremisten van over de hele wereld misbruiken graag dit beeld van hard werken als middel om anderen nog harder te laten werken, en als reclame voor zichzelf om hun eigen macht, status, aanzien en vooral toch ook hun geweldige grootsheid te kunnen propageren en uit te schreeuwen, liefst ook nog eens gestoken in een reclamejas van enorme liefdadigheid. Een meesteres daarin is bijvoorbeeld de Australische Gina Rinehart (zie onder andere mijn artikel: "Kapitaalextremisten - kleinzielig en respectloos", internetreferentie (22-01-13): http://worldwidebeingfreewebsite.com/kapitaal%20extremisme%2017.htm).

Natuurlijk is de zogenaamde Noord-Amerikaanse Droom van vrijheid en gelijkheid van alle mensen geen uitvinding van de Noord-Amerikanen. Hoewel ze dat erg graag zelf propageren. Het is van meet af aan de droom van elke mens op Aarde. Helaas slechts tot hij meer heeft dan zijn medemens. Elk zogenaamd democratisch land propageert dit in meer of mindere mate na te streven. Ook de communistische en socialistische landen propageren dit. Hoewel, laten we eerlijk zijn, die laatste natuurlijk allemaal landen zijn, die van meet af aan slechts verkapt-kapitalistische landen zijn geweest. Zo heeft Eric Arthur Blair, beter bekend onder het pseudoniem George Orwell, in zijn wereldberoemde boek "Animal Farm" (Dierenboerderij) van 1945 dat al prachtig uitgebeeld. Communistische of kapitalistische landen? Same difference - zelfde verschil. Of anders uitgelegd: Er bestaat geen enkel land ter wereld, waarvan de meerderheid der bewoners niet onder de duim staat van slechts een kleine minderheid en kliek. Er bestaat in feite maar één vorm van regering, de regering van weinigen, ook wel oligarchie genoemd. En dat doen wij ons allemaal stuk voor stuk zelf aan. Het is de mentaliteit van het kuddedier, dat met een laagje zogenaamde beschaving, lees met wat bijschaven, wordt beplakt met plakplaatjes, termen, woorden en beelden van "dictatuur", "koninkrijk", "communistische staat" en "democratie". Het is de mentaliteit, die wij als mensen niet durven los laten en die daadwerkelijke vooruitgang van ons als mens en mensheid voort-durend zal blijven tegenwerken, zolang wij niet een andere weg durven gaan.

Vrijheid en gelijkheid van alle mensen. In eerste instantie doen landen dat alleen voor de mensen binnen eigen land. Wat er met de mensen buiten eigen land gebeurt is niet belangrijk, zolang daar niets te halen valt en zolang ze geen bedreiging vormen voor het eigen leven en voortbestaan in het eigen land. Vrijheid en gelijkheid houdt dus op bij de zogenaamde landsgrenzen, evenals het ophoudt bij de geloofs- en godsdienstgrenzen en bij de politieke en wetenschappelijke grenzen. En vervolgens wordt ook binnen eigen land, godsdienst, wetenschap en politiek zoveel mogelijk beknibbeld op die vrijheid en gelijkheid ten gunste van slechts een kleine kliek. Werknemers, zeg maar alle burgers van een land, moeten gaan werken voor die kleine kliek. Maar ze kunnen zelfs met 24 uur per dag 7 dagen per week hun hele leven lang werken nooit verdienen, wat de kliek vaak al in enkele jaren krijgt, door het door hen gepropageerde idee, dat zij voor hun vreselijk belangrijke en geweldige werk letterlijk duizenden tot tienduizenden euro's per uur mogen verdienen. Kijk tenslotte maar eens hoe de economie er op vooruitgaat, dankzij hùn kennis en hùn kunde. Ondertussen adviseert de kliek de politici van het land om het hardst om hun werknemers nog minder uit te hoeven betalen dan de 15, 10 of minder euro per uur bruto. Want kijk eens, hoe ook dat de economie ten goede komt. En tegelijkertijd adviseert de kliek hun werknemers, lees slaven, om nog meer uren per week te gaan werken, zodat ze ook net als hen miljonair kunnen worden. Ze spiegelen die mogelijkheid nog verder voor, door hun werknemers, alle burgers van een land, alvast van alles op voorhand te laten kopen, uit de fabrieken en organisaties van de kliek zelf natuurlijk, met de mogelijkheid om met dikke rentes per maand over periodes van 10, 20 tot 40 jaar en zelfs levenslang dit op afbetaling te mogen "bezitten". En kijk eens hoe goed het daardoor met de economie gaat. Want met die levenslange afbetalingsplichten zijn al die burgers van dat land tenslotte ook nog eens eenvoudigweg verplicht om als werknemers, lees slaven, bijna levenslang voor hen te blijven werken. En ze moeten maar accepteren, dat ze nog meer uur per week moeten gaan werken, en nog minder per uur daarvoor uitbetaald krijgen en vervolgens moeten ze maar accepteren nog meer jaren van hun leven daarmee door te gaan. En dat alles, dankzij de geweldige kennis en kunde van de kliek, die dit soort ideeën bedenkt en ten uitvoer laat brengen. Zo werkt het meest vernuftige wapen, dat de mens ooit heeft uitgevonden. Het wapen: Schuld. Het werkt als een tweesnijdend zwaard. Aan de ene kant snijdt het als letterlijke oftewel financiële schuld voort-durend diep in in de levens van de meeste mensen. Aan de andere kant snijdt het als figuurlijke of psychische schuld voort-durend even diep in in de levens van de meeste mensen. Schuld is het wapen, waarmee complete burgerbevolkingen zich levenslang laten bedreigen.


Internetreferentie (24-01-13): http://allthingsfinance.net/the-american-dream-midweek-infographic

Op de vraag wat de E-Cat-technologie voor de toekomst van de mens kan betekenen, die Paul Harmans stelt, is mijn antwoord dan ook: Niet veel!

Niet veel, zolang we niet tegelijkertijd met die E-Cat-technologie en de L.E.K.R.-energie ons kleinzielige gedrag naar elkaar en evenzeer naar onze omgeving, de Aarde, toe mee wijzigen. De E-Cat-technologie zal anders in handen komen van weer een aantal kapitaalextremisten. Miljoenen mensen zullen weer als arbeidskrachten, lees slaven, blij mogen zijn dat zij in een E-Cat-productiefabriek mogen werken, en militair-economische oorlogen zullen gevoerd gaan worden rond gebieden op Aarde, waar nikkel en/of andere noodzakelijke grondstoffen uit de grond vallen te halen. De ene energiebron verwisselen voor de andere zal niet meer betekenen dan "stuivertje wisselen". Oliebaronnen zullen E-Cat-baronnen worden. Steenkolenmijnmagnaten zullen Nikkelmijnmagnaten worden. Slechts weinigen zullen uiteindelijk daadwerkelijk kunnen genieten van de L.E.K.R.-stroop.

Ja, E-Cat-energie oftewel L.E.K.R.-energie is van enorm belang en pure nood-zaak. Ondermeer omdat zij de oliesmeerboel, het naar gas "fracken" (openbreken van gesteente om gasreservoirs te bereiken) en de gigantische en vrijwel onoplosbare gevaren van hete kernenergie-centrales kan vervangen en hopelijk onnodig kan maken. Maar de bronnen ervoor zullen triest genoeg weer in de klauwen zijn van voorstanders en extremisten van een economie, die de mensheid op geen enkele wijze ten goede komt. Het zal de bekende kliek zijn, die als vette vliegen rond de L.E.K.R.-strooppot zullen zoemen. Maar het zijn alle mensen, die daaraan meewerken vanuit de grenzen, waarbinnen zij zich zelf (laten) opsluiten. Van lands- en godsdienstgrenzen tot wetenschappelijke, levensbeschouwelijke en economische grenzen.

De 1% en de 99%, we zijn één pot nat - één mensheid
De eenvoud is onvoorstelbaar en die eenvoud is wat zoveel mensen al hebben voorgesteld door de eeuwen heen. Vrijheid en gelijkheid van alle mensen.

Twee uitspraken van Gandhi luiden: "De enige duivels in deze wereld zijn degenen die rondrennen in ons eigen hart, en dat is waar al onze gevechten zouden moeten plaatsvinden." En: "Wat voor verschil maakt het uit voor de doden, de wezen en de daklozen, of de zinneloze vernietiging wordt aangericht uit naam van totalitarisme of uit de heilige naam van vrijheid en democratie?"

De duivels in ons eigen hart zijn de angst voor het verliezen van ons eigen leven en voortbestaan en voor het verliezen van een zo prettig en rijk mogelijk leven. Letterlijk elke mens kent deze duivels. In plaats van toe te geven aan onze medemensen wereldwijd dat we allemaal deze zelfde angsten hebben en van daaruit samen die gevechten in onze eigen harten te overwinnen, zijn we liever stoere, ons op de eigen borst slaande en tot de tanden bewapende opscheppers, snoevend dat wij die angst niet hebben. En van daaruit doen we er letterlijk van alles voor om dat te bewijzen. Maar achter die muur van oeverloze pocherij zijn we mensen, die het lef niet hebben en daarom niet geneigd zijn om van gedrag, laat staan van mentaliteit te veranderen. Noch de 1%, noch de 99% is willens om daadwerkelijk met de rest van de mensheid samen te leven, hoe hard ze dat ook schreeuwen. Het gevolg is dat in elke samenleving met wat voor mooi etiketje en logo dan ook gelabeld en beplakt, dezelfde trieste gebeurens plaatsvinden, waar die tweede uitspraak van Gandhi naar verwijst.

We zouden ons eens vaker moeten realiseren, dat letterlijk alles uit energie bestaat en dat letterlijk alles waarmee de mens zich bezighoudt gebaseerd is op energie en energie-uitwisseling. De mens zelf is puur energie, hoewel opgebouwd uit een complexiteit aan verschillende vormen en soorten van energie. Zij wisselt haar gehele leven lang energie uit met haar omgeving, ook bestaande uit puur energie in allerlei vormen en soorten. De mens neemt en geeft haar hele leven lang haar energie om zelf zo lang mogelijk te kunnen leven en voortbestaan. Als er één energiebron is die door kapitaalextremisten wordt misbruikt en tegelijkertijd zo verborgen en verstopt mogelijk wordt gehouden in hun economische theorieën, dan is het de arbeidsenergie van elke, individuele mens. En logisch ook, want als we slechts uitbetaald zouden worden op grond van verbruikte arbeidsenergie, dan zou elke kapitaalextremist geen stuiver meer verdienen dan de eerste de beste buurtbakker. Een betere toekomst voor miljarden mensen is niet het gevolg van een nieuwe bron van energie, maar van hoe wij met elkaar omgaan. Zolang wij sommige mensen kolossale hoeveelheden meer energie gunnen dan anderen, hoewel ze het letterlijk stelen van andere mensen, zijn wij op de verkeerde weg. Uit angst doen we daar allemaal graag aan mee. Het heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat in veel landen, met name de landen die de westerse cultuur en mentaliteit volgen, veel mensen zelfs lichamelijk letterlijk lijden aan teveel energie in de vorm van overgewicht, terwijl mensen in andere landen letterlijk sterven aan een tekort aan lichamelijke energie. Het is het meest schaamteloze voorbeeld van de energie-onevenwichtigheid en -ongelijkheid tussen mensen.

Triest genoeg is voor de meesten van ons, zeker in de zogenaamde westerse wereld, die andere zogenaamde "eenvoud" meestal de belangrijkste: Alleen door concurrentie kan de economie draaien en vooruitgang plaatsvinden. Het leidt ondermeer tot de idee dat kennis en kunde van hoge kwaliteit alleen maar met veel geld gekocht kan worden. De redenatie van Frank Acland in zijn korte artikeltje: "Reflections on the Pordenone Hot Cat Report", vertaald door Paul Harmans onder de titel: "Overdenkingen bij het Hot Cat verslag" (internetreferentie (21-01-13): http://www.e-cat.co.nl/Tekstpagina/E-Cat14Oktober2012.htm en: http://www.e-catworld.com/2012/10/reflections-on-the-pordenone-hot-cat-report) is een perfect voorbeeld. In drie alinea's geeft hij het stokje van daadwerkelijke vooruitgang direct weer in handen van de kapitaalextremisten.

Eén van zijn meest slecht of mogelijk slim doordachte uitspraken is: "In een perfecte wereld zouden de zaken heel anders gaan (cursief door mij toegevoegd) - het beste zou zijn dat mensen allemaal zouden werken aan projecten die het beste met de wereld voor hebben, en er geen arme of minder bevoorrechte mensen zouden bestaan, omdat alle benodigdheden zouden worden verschaft door een rechtvaardig en onpartijdig systeem." Wat Frank Acland zegt, is dat we dus eerst moeten wachten totdat er een perfecte wereld is, omdat pas daarin een rechtvaardig en onpartijdig systeem zal bestaan. Hij draait de zaak dus volkomen om, plaatst een perfecte wereld als een dualistische onmogelijkheid buiten onze eigen werkelijkheid, om van daaruit te beredeneren, waarom we dan maar weer moeten toegeven aan "de realiteit van de huidige bestaande en op de markt gebaseerde kapitalistische systemen". We hebben geen perfecte wereld, dus moeten we er ook zeker niet naar streven die te bereiken. Bijvoorbeeld door de nieuwe energiebron van de E-Cat nu eens op een niet-kapitalistische wijze aan te pakken. Laat de kapitaalextremisten maar weer hun gang gaan, is zijn remedie en enige oplossing.

Volgens hem is: "...een traditionele, zakelijke benadering veel verstandiger (...) als het doel is deze technologie zo snel en ver en wijd als mogelijk is te verspreiden. Er zal een bundeling van kapitaal nodig zijn om de beste ingenieurs, wetenschappers en fabrikanten aan te trekken om deze technologie naar buiten, de wereld in te brengen en overal te krijgen waar het gebruikt kan worden. Investeerders die de fondsen voor deze operaties bijeen zullen brengen, zullen garanties willen hebben dat Rossi’s Intellectuele Eigendom niet zal worden weggegeven en zij daardoor geen enkele terugbetaling zullen zien." Denkt Acland nu werkelijk dat veel geld de beste ingenieurs, wetenschappers en fabrikanten zal aantrekken? Veel geld zal de grootste liefhebbers en verslaafden aan geld aantrekken, die de daadwerkelijk beste ingenieurs, wetenschappers en fabrikanten opzij zullen trappen om zichzelf zo snel mogelijk, zoveel mogelijk te verrijken. De investeerders, waarover hij spreekt zijn de eersten in een niet-aflatende stroom van mensen, die menen dat zij meer recht hebben op een grotere portie van de L.E.K.R.-stroop dan anderen. De eerste stap van die zogenaamde Noord-Amerikaanse Droom, vrijheid en gelijkheid van alle mensen zal weer letterlijk de grond in worden getrapt, zodat de gulzigaards er bovenop kunnen gaan staan om zelf meer vrij en meer gelijk te zijn dan anderen.

Termen als "investeerders" en "intellectueel eigendom" zijn de weg niet te gaan als mensen werkelijk de E-Cat- en L.E.K.R.-energie als middel willen gebruiken om tot een mensheid te groeien, die daadwerkelijk vrijheid en gelijkheid eens echt toepassen. Ook de opmerking van Acland: "En geloof me, dat is de soort wereld waarin ik ook zou willen leven, maar momenteel, gegeven de realiteit van ons huidige systeem, denk ik niet dat het realistisch is te verwachten dat Rossi op dit moment simpelweg zijn intellectuele eigendom zal weggeven" helpt daar niet aan mee. Het geeft slechts aan hoe door en door mensen als hij vast zitten in een vanuit angst voortkomend verengd geloof, verengd idee en verengde werkelijkheid. Een verengd geloof, dat propageert dat wij, als individuele mensen en als totale mensheid, alleen vooruit kunnen gaan door de wet: Concurreer-mekaar-maar-kapot en de wet: Zorg er met alle middelen voor dat jijzelf ook nog tijdens je leven kapitaalextremistje mag spelen.

Er is globalisatie en er is globalisatie
Als Oxfam Novib stelt: "Ongelijkheid is schadelijk voor economie en samenleving" en dat het "Inkomen (van de) rijkste 100 mensen genoeg (is) om armoede 4 keer te beëindigen" (internetreferentie (20-01-13): http://perssupport.nl/apssite/persberichten/full/2013/01/18/Inkomen+rijkste+100+mensen+genoeg+om+armoede+4+keer+te+beindigen), dan zal de kapitalisme-gerichte mens direct schreeuwen dat het communisten en socialisten zijn. En de meesten van de 99% zullen het als zoete koek slikken, zonder zich één moment te realiseren dat dat betekent dat 25 mensen op deze Aarde dus voldoende inkomen krijgen om tenminste 1,5 miljard mensen uit de armoede te halen. Dat nog eens 25 mensen op deze Aarde dus voldoende inkomen krijgen om tenminste 1,5 miljard mensen uit de armoede te halen. Dat nog eens 25 mensen op deze Aarde dus voldoende inkomen krijgen om tenminste 1,5 miljard mensen uit de armoede te halen. En dat nog eens 25 mensen op deze Aarde dus voldoende inkomen krijgen om tenminste 1,5 miljard mensen uit de armoede te halen. En dat wordt door het merendeel van de 99% geaccepteerd en beschouwd als "normaal", terecht en toch echt wel verdiend door dat kleine kliekje "vreselijk hard werkende" en van "superieure kennis en kunde overlopende" kapitaalextremisten.

Sterker nog, we laten toe dat zij stap voor stap wereldwijd de macht in handen krijgen, terwijl ze de indruk wekken dat hun weg de enige is om te gaan en hun wijze van globalisatie de enige vorm van globalisatie is die werkt. Het is de politiek-criticus Noam Chomsky, die hierover naar aanleiding van het kortgeleden gehouden World Economic Forum te Davos, zeer geïrriteerd, heeft gezegd:

“De dominante propagandasystemen hebben zich de term “globalisatie” toegeëigend om te verwijzen naar de specifieke versie van internationale, economische integratie, waaraan zij de voorkeur geven, die de rechten van investeerders en geldschieters begunstigen, en die van mensen ondergeschikt maakt. In overeenstemming met dit gebruik, worden degenen die aan een andere vorm van internationale integratie de voorkeur geven, die de rechten van de mens begunstigt, “anti-globalisten”. Dit is simpelweg vulgaire propaganda, zoals de term “anti-Soviet” werd gebruikt door de meest walgelijke commissarissen om te verwijzen naar dissidenten. Het is niet alleen vulgair, het is idioot.”

Internetreferentie (24-01-13) (eigen vertaling):
http://www.redicecreations.com/article.php?id=23481

Er zijn andere, veel positievere mogelijkheden tot globalisatie. Eén ervan is die van het evenredigheidsbeginsel, en staat in de hoofdvraag van mijn webplek tegenover de globalisatie van die dominante propagandasystemen. Het is het motto van mijn webplek:

Wat zal langer standhouden en voor de ontwikkeling en overleving van alle mensen meer mogelijkheden bieden? Een kapitalistisch oligarchisch gebaseerde globalisering van onze planeet en haar biosfeer, zoals nu plaatsgrijpt? Of een globalisering vanuit het evenredigheidsbeginsel, waarin alle mensen èn de natuur van de aarde zich samen kunnen ontwikkelen op planetair niveau?

(Evenredigheidsbeginsel - grondregel uitgaande van de gedachte dat ieder lid der gemeenschap gelijkwaardig is ten aanzien van de verdeling der voorwaarden van lust en onlust).

Maar een ieder die de term globalisatie ziet en hoort gebruiken, trekt gelijk de verkeerde conclusie, als hij weigert even verder te lezen, te luisteren en te denken. Laten we wel zijn, de kapitalistisch gerichte mensen schreeuwen bij de term globalisatie direct dat het gaat om communisme en socialisme. En de communisten en socialisten schreeuwen bij de term globalisatie direct dat het gaat om kapitalisme. En intussen wordt er niets gedaan aan waar het daadwerkelijk om gaat, de verbetering van de situatie van elke mens afzonderlijk en van de mensheid in haar geheel.

Is het te laat om de economie rond de E-Cat anders aan te pakken?
Inmiddels zijn de licenties om in een land of regio van de wereld E-Cat-producten te mogen verkopen al wereldwijd uitverkocht. Aan investeerders. Als licentiehouders mogen deze investeerders in een bepaald land of een bepaalde regio van landen als alleenheersers E-Cat-producten gaan verkopen. Eén van die licentiehouders is Aldo Proia (internetrefentie (26-01-13): http://www.e-cat.co.nl/Tekstpagina/E-Cat16september2012.htm). In een interview door The International Business Times zegt Proia onder andere:

* Proia hoopt dat uiteindelijk de Italiaanse overheid de E-Cat zal omarmen als middel om geld te besparen en ze zal aansporen employés in te huren.
* Hij haalt aan dat er veel belangstelling is - 2000 e-mails in anderhalve maand, maar dat hij nu zijn aandacht op de klanten richt.
* Hij ziet geen serieuze concurrentiebedreiging aan de horizon voor de E-Cat - de enige bedreiging die mogelijk is, komt van iemand die zonder toestemming tot Rossi’s technologie weet door te dringen, zegt hij.
* De terugverdientijd van de warmte E-Cat wordt geschat op minder dan vijf jaar en na die tijd levert het een besparing op van ongeveer een kwart miljoen Euro per jaar.
* Hij merkt op dat zowel Leonardo als Prometeon het web in de gaten houden om op de hoogte te blijven van kwaadwillige commentaren over de E-Cat technologie. Hij verklaart dat er toekomstige rechtszaken tegen mensen kunnen komen die onwaarheden hebben verspreid om de zakelijke belangen van de twee bedrijven te schaden.

Internetreferentie (26-01-13):
http://it.ibtimes.com/articles/35836/20120913/fusione-fredda-intervista-esclusiva-ad-aldo-proia.htm

En momenteel is er onduidelijkheid en zelfs woede over een patent verstrekt aan Francesco Piantelli (internetreferentie (26-01-13): http://www.e-cat.co.nl/Tekstpagina/E-Cat18Januari2013.htm en: http://ecatreport.com/andrearossi/rossi-responds-to-furor-over-patents), dat juist die serieuze concurrentiebedreiging aan de horizon van Proia zou kunnen zijn.

Een deel van de investeerders is al bijeengeweest tijdens de tweedaagse conferentie, die vorig jaar september te Zürich plaatsvond (internetreferentie (6-01-13): http://rossienergycatalyzers.com/andrea-rossi/zurich-convention-the-first-global-meeting-of-e-cat-licensees en: http://ecatinfo.com/e-cat/the-e-cat-licensees en: http://www.borderlands.de/Links/Kongress080912E-e.pdf). Er zijn zelfs al her en der bedrijven, die reclame maken voor E-Cat-producten (internetreferentie (26-01-13): http://www.e-catworld.com/2012/07/e-cat-australia-issues-first-advertisement). De veiligheidscertificatie voor de industriële E-Cat is al voltooid. Maar waar blijft die voor de E-Cat voor gezins- en éénpersoonshuishoudens? Sterker nog, hoe hard wordt er eigenlijk gewerkt aan die E-Cat voor gezins- en éénpersoonshuishoudens? Reclame maken voor een product dat er mogelijk nog lang niet is. De N.A.S.A. deed het begin vorig jaar. E-Cat-licentiehouders volgen die tactiek nu.

Kortom, een enorme hoeveelheid "infighting" oftewel machtsstrijd is gaande, stellingen worden ingenomen, afspraken worden gemaakt en zogenaamde "deals" worden gesloten. Een complete concurreer-mekaar-maar-kapot-oorlog is gaande rond de E-Cat en rond L.E.K.R. uit naam van de kapitalistische economie.

Kan het ook anders dan alleen maar weer stuivertje wisselen?
Kan het ook anders? Ja, natuurlijk. In grove lijnen zal ik als voorbeeld hieronder een andere manier van economisch omgaan met deze nieuwe energiebron kort proberen uit te werken. Ze is met name gebaseerd op één van de lezingen, die zijn gehouden tijdens de driedaagse internationale conferentie van de Global B.E.M. (Global Breakthrough Energy Movement), de Wereldwijde Beweging voor EnergieDoorbraak op 8, 9 en 10 november vorig jaar te Hilversum. Het betreft de lezing van Paul Hellyer.

Wat willen wij, mensen, allemaal? Zolang mogelijk leven en voortbestaan en dat zo prettig mogelijk.


Internetreferentie (24-01-13): http://americandreammaker.wordpress.com

"Toen ik 5 jaar oud was, vertelde mijn moeder mij altijd, dat blijdschap de sleutel is tot het leven. Toen ik naar school ging, vroegen ze mij wat ik wilde zijn als ik groot was. Ik schreef op "blij". Ze vertelden mij dat ik de opdracht niet begreep, en ik vertelde hen, dat zij het leven niet begrepen." - John Lennon

De eerste stap dient genomen te worden door de 99%, door de burgers van landen zelf. Zij dienen hun regeringen, de door hen zelf gekozen politici, duidelijk te maken dat het hun taak is verantwoordelijkheid te nemen voor de belangen van hen als burgers. De tweede stap is, dat die politici ook daadwerkelijk hun verantwoordelijkheid nemen en toepassen. Zo kunnen ze bijvoorbeeld de remedie toepassen, die Paul Hellyer voorstelt (internetreferentie (23-01-13): http://worldwidebeingfreewebsite.com/energie%2027.htm).

Hellyer zegt in zijn plan: "Global Hope - A plan to end the worldwide financial crisis" (Wereldwijde Hoop - Een plan om de wereldwijde financiële crisis te beëindigen): Creëer als land zelf geld. Dat is het recht van een land. Verminder in de loop van 10 jaar of minder de macht van alle privé-banken, door wereldwijd de volgende korte en lange termijn-doelen toe te passen:

"1. ... beëindig de recessie/depressie... Het in eerste instantie wereldwijd inspuiten van 10 biljoen (10 met 12 nullen) dollar, en meer indien nodig, van wat schuldenvrije G.C.M. (Government-Created Money - RegeringsGecreëerd Geld) genoemd zou kunnen worden, zal dat bereiken.
2. ... breng een schijn van moraal in het systeem en stop particuliere banken om hetzelfde geld zoveel keren uit te lenen aan verschillende mensen. Verminder de "leverages" van hun huidige hoge niveau's naar 2 tot 1, waarbij rentedragende activa niet groter kunnen zijn dan twee maal het contante geld in hun bankkluizen of in deposito bij centrale banken. Dit zou in zeven jaar of minder bereikt kunnen worden, doordat federale regeringen genoeg G.C.M. creëren om hun economieën groeiende te houden, terwijl ze tegelijkertijd ongeveer 1/3 van hun uitstaande schulden terugkopen. Zodra banken 34% cash-reserves hebben bereikt, kan de geld-creatie-functie verdeeld worden tussen de regering en private banken, 34% G.C.M., 66% B.C.M (Bank-Created Money - BankGecreëerd Geld).
3. De grootste prestatie van het gehele proces, echter, zou de democratisering zijn van de zogenaamde democratieën. Op dit moment is er geen enkel land in de westerse wereld, dat meester is van zijn eigen lot. Ze staan allemaal, zowel financieel als politiek, onder contrôle van het internationale bankkartel. Het is tijd om de komedie te beëindigen en voor de kiezers om contrôle te krijgen."

Internetreferentie (26-01-13):
http://www.paulhellyerweb.com

Hellyer stelt dus: Bouw met het als land gecreëerde geld van onderaf de economie opnieuw op. Dat wil zeggen, zorg ervoor dat de mensen, die nu gedwongen door het kapitalistische systeem zonder betaald werk moeten leven en daarom door de Noord-Amerikaanse Nachtmerrie-gelovers uitgemaakt worden voor luie mensen, die dat aan zichzelf te danken hebben, weer voldoende betaald werk krijgen om zichzelf een redelijk leven en voortbestaan te kunnen veroorloven. Daarmee kunnen zij zich weer op menswaardige wijze de levensnoodzakelijke producten en diensten en enige luxe veroorloven. Dat levert weer meer vraag op en daarmee meer werk, niet alleen voor de "grote bedrijven", maar vooral ook voor de buurtbakker, de buurtgroenteboer, de buurtmelkboer en de buurtloodgieter.

Hoe valt de E-Cat-technologie in dit idee in te passen? Hoewel er sprake is van een E-Cat voor huishoudens, een 1 MegaWatt E-Cat-centrale voor de industrie en een hoge temperatuur E-Cat, de zogenaamde Hot-Cat, is mijn indruk dat er meer en harder gewerkt wordt aan de laatste twee, dan aan de E-Cat voor huishoudens. Dat zou precies andersom moeten zijn!

Begin bij de E-Cat-technologie niet met eerst die industriële 1 MegaWatt-E-Cat-Centrales compleet uit te ontwikkelen en aan de "grootste bedrijven" te verkopen, die er het meest voor kunnen betalen, omdat ze in de zogenaamd verder ontwikkelde landen gehuisvest zijn of omdat ze multinationaal koloniserend bedrijfje spelen in vele landen om daar goedkope arbeidskrachten en belastingparadijsjes af te dwingen. Maar begin bij de E-Cat voor gezins- en éénpersoonshuishoudens, en in alle landen tegelijk, niet alleen die zogenaamd verder ontwikkelde. Ga als regering van die landen zelf, via wat voorheen in Nederland nutsbedrijven (bedrijven voor algemeen nut, het nut dus voor iedereen) werden genoemd, de L.E.K.R.-energie in de vorm van warmte en electriciteit aan de burgers afleveren. Geen grote privé-energiebedrijven, die verschillende landen vol mensen tegelijk manipuleren om de zakken te vullen van een aantal kapitaalextremisten. Dat geeft de mensen op de laagste tree van de kapitalistische fraude-pyramides de kans om zich met schonere, veiligere en vooral ook goedkopere energie weer stap voor stap uit de hen opgelegde armoe te verheffen.

Ja, de licenties zijn al verkocht aan zogenaamde investeerders, die elk in een land of een regiogebied aan landen de E-Cat-producten mogen verkopen. Maar ze mogen ook alleen maar producten verkopen als de landsregering, lees het volk van een land, daar toestemming toe verleent. Die landsregeringen kunnen daar dus zeer scherpe eisen aan stellen, met name aangaande de kosten voor elke burger. Meent een investeerder dat hij dat niet hoeft te accepteren, dan kan hij ook niets verkopen. Punt uit. Daarnaast kan elke landsregering ook eisen dat mensen, die als werknemer in dienst komen van een E-Cat-productiebedrijf of een nikkelmijn of welk ander bedrijf dan ook gerelateerd aan de E-Cat-energie-productie, goede arbeidsomstandigheden, goede arbeidsvoorwaarden en een goed loon worden geboden. Wil de licentiehouder dit niet aan, dan kan hij in het land niets verkopen. Wil hij van zijn licentie af, dan alleen tegen het bedrag dat hij ervoor betaalt heeft en geen cent meer. Want in tegenstelling tot wat Frank Acland suggereert zijn er zat andere mensen, die beter en verstandiger deze producten kunnen maken en distribueren, dan de vliegen die nu rond de E-Cat-technologie en de L.E.K.R.-stroop zwermen.

Als alle mensen, die zich nu nauwelijks energie in de vorm van warmte, gas en electriciteit kunnen veroorloven, gebruik kunnen maken van een in feite zeer goedkope vorm van energie, die de huidige, extremistisch dure energie-vormen kan vervangen, blijft er meer geld over voor andere levensnoodzakelijke producten en diensten en voor enige luxe. En als tegelijkertijd werknemers van elk bedrijf dat gerelateerd is aan de E-Cat-productie een goed loon uitbetaald krijgen, dan hebben ook zij weer meer geld over voor andere levensnoodzakelijke producten en diensten en voor enige luxe. Dit alles levert weer meer vraag op en daarmee dus meer werk. En zoals al gezegd, niet alleen voor de "grote bedrijven", maar ook voor de buurtbakker, de buurtgroenteboer, de buurtmelkboer en de buurtloodgieter. Bouw de economie dus opnieuw op, maar van onderen. Daar zouden de economen zich met al hun kennis en kunde eens op moeten richten, in plaats van alleen maar op de economie van concurreer-mekaar-maar-kapot voor groot, groter, grootst en andere kapitalistisch extremistische kromdenkerij. Combineer de E-Cat-technologie-implementatie in een land met de implementatie van Paul Hellyer's plan.

Het kan allemaal, het kan nog steeds. Maar zolang de 99% ook hier weer zijn mond houdt en geen actie onderneemt, zelfs niet eens wil inzien dat elke individuele mens recht heeft op voldoende van deze energievorm en wat het voortbrengt om een zo goed en prettig mogelijk leven mee te kunnen leiden, geeft zij de L.E.K.R.-strooppot weer in handen van de 1%. En die zal er echt niets positievers mee doen, dan er op kleinzielige wijze de meeste stroop voor zich zelf uithalen, en de 99% hooguit de pot laten uitlikken. En die kleine kliek kapitaalextremisten zal erbij staan, de tong uitsteken en roepen: L.E.K.R. puh.


De websites van Kees Deckers
http://worldwidebeingfreewebsite.com/index.htm
http://www.xs4all.nl/~deckers0


  Share


TERUG NAAR PAGINA ARTIKELEN